Завдання для самостійного опрацювання вчителями
які будуть проходити курси підвищення кваліфікації учителів географії, основ економіки, керівників гуртків з предметів