Мовне портфоліо
Європейське мовне портфоліо — це особистий документ учня для відображення його іншомовної навчальної діяльності та творчого розвитку. Використання ЄМП у молодшій, основній та старшій школі сприятиме заохоченню учнів зберігати найкращі зразки своїх робіт, допоможе сформувати первинні навички рефлексії власної іншомовної навчальної діяльності та самооцінювання за Європейськими рівневими стандартами, сприятиме розумінню учнями іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування та формуванню їх плюрилінгвальної свідомості.
Recommended Reading
These websites provide a wealth of existing lesson plans for use in class. Well worth a look.
Аналіз уроку
Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів. Уміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного вчителя.
Іноземна мова: від навчального предмета до життєвого уміння
Одна із ключових компетентностей сучасної людини – володіння іноземною мовою. Олександр Шаленко, секретар українського відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL), розповідає, як у класі розвивати життєві вміння, вивчаючи мову.
Аналіз уроку
Схеми загального та поглибленого аналізу уроку іноземної мови.