Рекомендації щодо ведення журналу з іноземної мови у середній та старшій школі у 2014-2015 н. р.
Відповідно до наказу МОН України від 03.06.08 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»
Рекомендації щодо ведення журналу з іноземної мови у початковій школі у 2014-2015 н. р.
Відповідно до Листа МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів» та Листа МОН від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів”
Вимоги до написання методичних рекомендацій
Структура методичних рекомендацій, оформлення науково-методичної статті, портфоліо вчителя, створення презентацій, підготовка власної методичної розробки
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у початковій школі у 2014-2015 н. р.
Пропонуємо методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у початковій школі у 2014-2015 н. р.
Друга іноземна мова
Типові навчальні плани. Умови для вивчення мови. Основні завдання, принципи та етапи навчання ІМ2 в ЗНЗ за концепцією навчання другої іноземної мови АПН України. Навчально-методичне забезпечення. Рівні володіння мовою.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році
Пропонуємо методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах
Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2013/2014 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Оформлення записів у класному журналі. Основні види оцінювання. Приклад оформлення сторінки класного журналу.
Організація навчально-виховного процесу у 5-их класах у 2013-2014 н.р.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України: www.mon.gov.ua.
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у початковій школі у 2013-2014 н.р.
Державний стандарт початкової загальної освіти. Навчальні програми. Типові навчальні плани. Поділ на групи. Нормативна тривалість уроків. Навчально-методичне забезпечення. Особливості вивчення іноземних мов у початковій школі. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів. Порядок ведення зошитів, словників. Рекомендована література, інтернет-ресурси.
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2013-2014 н.р.
Навчальні плани. Програми. Поділ на групи. Навчально-методичне забезпечення. Критерії оцінювання. Порядок ведення зошитів, словників. Підготовка до ДПА та ЗНО. Рекомендована література.