Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року
Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5—9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5—9-й класи (2-га іноземна мова)
Основне призначення іноземної мови — сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов (1-4 класи)
Відповідно до структури шкільної іншомовної освіти початковий етап визначається 1-4 класами. На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників. Звертаємо увагу на те, що у 2012/13 навчальному році новий зміст освіти запроваджується лише у 1-х класах.
Перелік програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів
Викладання спецкурсів та факультативів проводиться за відповідними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Типові навчальні плани початкової школи
Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти".
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік
Перелік типових навчальних планів для: початкової школи, 5-9-х класів, 10-11-х класів, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів, 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів, білінгвальних 5-9 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл. Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.
Профільні програми
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 10-11 клас. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Французька мова. 10-11 клас. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Французька мова. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іспанська мова. 10-11 клас. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іспанська мова. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Німецька мова. 10-11 клас. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Німецька мова. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова як друга іноземна. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Французька мова як друга іноземна. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іспанська мова як друга іноземна. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Німецька мова як друга іноземна. 10-11 клас. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-12 клас. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова як друга іноземна.10-11 клас. Рівень стандарту.
Навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 н.р.
Міністерство освіти і науки України доводить до відома місцевих органів управління освітою, методичних установ, керівників загальноосвітніх навчальних закладів лист про «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік» від 10.08.10 № 1/9-543
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня
9 червня 2010 року відбулися Парламентські слухання «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх подолання». Результатом рекомендацій Парламентських слухань стало прийняття Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», яким запроваджено 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти. З цією метою Міністерством освіти і науки розроблено Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів Ш ступеню (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2009 р. № 843 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»).
Іноземна мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи
Основне призначення іноземної мови — сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.