Положення про порядок здійснення апробації власних методичних розробок на присвоєння педагогічних звань
Власна методична розробка на присвоєння педагогічних звань вимагає новаторського підходу до розв’язання проблем, коли автор висуває ідеї, що мають значення в системі освіти (закладі). Кандидат на присвоєння у своїй роботі повинен: * провести огляд і аналіз літератури з розглянутої теми; * описати й обґрунтувати роботу з виділенням новизни, актуальності та практичної значущості, включаючи концепцію, принципи та інші елементи проблеми; * оцінити й проаналізувати результативність на основі наукових методів збору й обробки інформації; * дати рекомендації з упровадження ВМР в практику інших навчальних закладів; * навести список використаної літератури відповідно до бібліографічних вимог. Автор має запропонувати педагогічну ідею, її методичне втілення, практичне значення та дотримуватись відповідності змісту кожної з цих трьох складових.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24. Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.
Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462. Державний стандарт початкової загальної освіти (далі — Державний стандарт), розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Дія Інструкції поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.
Типові навчальні плани білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
Міністерство освіти і науки України видало наказ від 07.07. 2009 р. № 626 «Про затвердження Типових навчальних планів білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов». Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” білінгвальні класи у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов створюються згідно запитів та потреб учнів і функціонують в структурі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. За визначенням стратегічних документів Ради Європи білінгвальні класи - це класи, навчання у яких здійснюється за спеціальними програмами, що передбачають з окремих предметів поперемінне використання двох мов – державної та іноземної.
Проект примірного положення про спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов
Спеціалізована школа (школа-інтернат) з поглибленим вивченням іноземних мов (далі спеціалізована школа) – це загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту і поглибленого вивчення однієї з іноземних мов.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Департаментом загальної середньої освіти розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ N 371 від 05.05.2008