Календарно-тематичне планування
Календарно-тематичне планування до підручника Quick Minds 1 for Ukraine
Календарно-тематичне планування
Календарно-тематичне планування до підручника Smart Junior 1 for Ukraine
Календарно-тематичне планування до НМК Pearson
Календарно-тематичне планування до НМК «Tracks,1» Pearson
Календарно-тематичне планування за НМК «Cambridge»
Календарно-тематичне планування до НМК «Join us Starter» Cambridge Календарно-тематичне планування до НМК «Join us, 1» Cambridge
Календарно-тематичне планування до НМК «Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову» (перший рік навчання), Несвіт А.М.
НМК «Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову» створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України для оволодіння англійською мовою у 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів. Підготовлений НМК створено на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно-орієнтованого підходів до навчання англійської мови
Календарно-тематичне планування ”Your English Self”, 10 клас, академічний рівень, Л.В. Калініна, І.В.Самойлюкевич
Календарно-тематичне планування ”Your English Self”, 10 клас, академічний рівень, Л.В. Калініна, І.В.Самойлюкевич
Календарно-тематичне планування ”Your English Self”, 11 клас, академічний рівень, Л.В. Калініна, І.В.Самойлюкевич
Календарно-тематичне планування ”Your English Self”, 11 клас, академічний рівень, Л.В. Калініна, І.В.Самойлюкевич
Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК «English 11»: Standard Level’ (10-й рік навчання) автора О. Д. Карп’юк.
Навчально-методичний комплект ‘English 11. Standard Level’ (підручник, робочий зошит, аудіокомпонент, методичний посібник для вчителя) є логічним продовженням авторської серії з англійської мови для навчання на етапі старшої школи за рівнем стандарту, створеним на основі принципів системності, наступності, логічної послідовності стосовно попереднього НМК ‘English 10. Standard Level’, і передбачає у навчальному плані використання 3-х годин на тиждень.
Календарно-тематичне планування
Перелік джерел, де опубліковано календарно-тематичні планування до підручників вітчизняних та зарубіжних видавництв з англійської, німецької, французької, іспанської мов (2-11 клас).
Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК «English 10»: Standard Level’ (9-й рік навчання) автора О. Д. Карп’юк.
У новому навчально-методичному комплекті ‘English 10’ (підручник, робочий зошит, аудіокомпонент, методичний посібник для вчителя) пропонується здійснення подальшого вивчення учнями англійської мови з урахуванням навчального та іншомовного досвіду, набутого ними у початковій та основній школі. Навчальний зміст комплекту, зокрема його основного компоненту – підручника, відповідає програмі стандартного (базового) рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає у навчальному плані використання 2-х годин на тиждень. Тематика спілкування представлена у восьми розділах.