Програма післядипломної педагогічної освіти вчителів іноземних мов та рамка безперервного професійного вдосконалення
Програма укладена групою методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти за матеріалами, підготовленими експертами Британської Ради
In-Service Training Courses
Пропонуємо інформацію щодо організації курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов: навчальні програми, спецкурси, форми навчання, навчальні та змістові модулі, оцінювання, докурсова робота
Вимоги до змісту та оцінювання докурсових завдань
Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов передбачає виконання письмової роботи у вигляді реферату. Слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми.
Теми докурсових завдань
Слухач обирає тему реферату, використовуючи набуті знання і аналізуючи практичну діяльність.
Перелік джерел
Матеріали, якими можна скористатись при виконанні докурсового завдання.
Титульна сторінка та план
Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм.