Підручник «Англійська мова», 10 клас ( 9-ий рік навчання). Профільний рівень Алла Несвіт.

Підручник складається з вступу (Introduction) та восьми розділів (Units) основного курсу. Кожен з них присвячений темам, які вивчаються за Програмою з іноземних мов. Розділи поділяються на уроки, що висвітлюють окремі аспекти основної теми. Працюючи над матеріалом уроків, приділяйте увагу вивченню нових лексичних одиниць, які подані у таблиці “Vocabulary File”. Вчіться пояснювати значення слів англійською мовою, використовуючи при цьому вивчені раніше слова. Працюючи над граматичним матеріалом у рубриці “Grammar Lab”, звертайте увагу на використання граматичних форм у ситуаціях спілкування.

Рубрики “Listening Lab”, “Reading Lab”, “Conversation Lab”, “Writing Lab” присвячені розвитку вмінь з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння та письма) та пропонують завдання у сучасному форматі. Кожний розділ подає рекомендації щодо виконання різних видів письмових завдань (“Writing Lab”) та виконання проектних завдань (“Project Work”). Працювати над проектами розпочинайте на початку вивчення теми. Звичайно, працювати цікавіше разом зі своїми товаришами. Оберіть тему, розподіліть ролі, обговоріть зібраний матеріал. Мета підготовки проекту – якомога більше спілкуватися іноземною мовою, що вивчається, тому у процесі підготовки проекту використовуйте англійську мову навіть при спілкуванні з товаришами. До кожної теми вам запропоновано два проекти на вибір, один із них (Project B) пов’язаний з лінгвістичним дослідженням.

Також у підручник включено рубрику “English Beyond the Classroom”, в якій пропонуються завдання на спостереження за англійською мовою, пошук автентичних зразків мовлення, використання вивченого у нових ситуаціях.

Завантажити підручник (с. 1 - 40)