Матеріали секції 22.08.2019

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році. Підготовлено відповідно до листа МОН № 1/11-5966 від 1.07.2019 р.

Методичні рекомендації представництва Пірсон

Методичні рекомендації ОІППО

 

Формувальне оцінювання на уроках іноземної мови у 1 - 2 класах

Особистісна траєкторія першокласника та формувальне оцінювання (О. Карп`юк, Л. Уруська)

Метакогнітивний розвиток: створюємо територію успіху (О. Карп`юк)

Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів (Д. Сіжук)

Шляхи реалізації формувального оцінювання за допомогою використання лепбуків (Н. Ляшко)

 

Інтегровані змістові лінії

Інтегровані змістові лінії у підручниках з англійської мови (на прикладах підручників для 5 і 9 класів ЗНЗ автора Оксани Карп`юк)

 

Засади навчальних програм для учнів 11 класу

TEACHING ENGLISH 11th FORM (LidiiaUruska)

 

Міжнародна співпраця

Міжнародна діяльність: програми обміну, стажування, співпраця з міжнародними фондами, організаціями, участь у мовних таборах  (С. Цикаляк)

 

Варіативна складова навчальних планів використовується на:підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації

Програма факультативного курсу «Пізнаємо Україну» для 8−9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл (класів) з поглибленим вивченням англійської мови та літератури, гімназій, ліцеїв. Автори:  Алла  Несвіт, Галина Ворон, Ніна Беленя.

Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» (на матеріалі творів дитячої англійської літератури) для учнів 5−8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв (допрофільна підготовка). Автори:  Алла  Несвіт, Галина Ворон, Ніна Беленя.

Авторська програма факультативного курсу з англійської мови “Social English Studies” («Навчання ситуативного спілкування») для учнів 6−7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, допрофільна підготовка.  Автори:  Алла  Несвіт, Галина Ворон, Ніна Беленя.

Навчальна програма факультативного курсу  «The Key to Success» для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, гімназій, шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Автори: Мацак Є.Л., Булгакова В.Г.

Навчальна програма факультативу «Країнознавство (німецька мова) 10-11 класи»

Культура і мистецтво Великої  Британії. Навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи. Автор 
Полонська Т.К.

Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів ”Культура і мистецтво Великої Британії”, ”Англійська мова для ділового спілкування”, ”Завітайте до України”, ”Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка”, ”Німецькомовні країни”, ”Моя Франція” (автор: Редько В.Г., Полонська Т.К., Пасічник О.С., Долинський Є.В., Басай Н.П., Басай О.В., Алексєєнко І.В.).

Концепція навчальних посібників елективних курсів  з іноземних мов для учнів 10-11 класів профільної школи(автори: Редько В.Г., Полонська Т.К., Басай Н.П.).

Перелік спеціалізованих курсів та курсів за вибором видавництва Лібра Терра

 

Навчально-методичний комплект “English 11. Standard level” з англійської мови для 11 класу рівня стандарту (11-ий рік навчання) логічно продовжує авторську серію для старшої школи, що була започаткована НМК “English 10. Standard level” з англійської мови для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту

Особливості навчання англійської мови в 11 класі у 2019-2020 н.р.

Календарно-тематичне  планування за НМК ”  English 11”, Карп’юк О.Д.

 

Типові освітні програми

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

 

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, підготовлені спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти

Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу

Методичні рекомендації для учнів 3-іх класів експериментальних закладів освіти  НУШ

Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують  здобуття дошкільної освіти  у 2019/2020 навчальному році»

 

Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному журналі відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів/Наказ МОН  від 03.06.2008 р. № 496

Наказ Міністерства освіти  і науки України  від 14.07.2015  № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України  від 08 травня 2019 року № 621), ”Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу  загальної  середньої  освіти  до наступного класу”