HMK "ENGLISH 1" ДЛЯ 1-го КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (автор О.Карп’юк)

Навчальний матеріал представлено вступом та шістьма розділами, об'єднаними певною темою відповідно до тематики сфер спілкування нової програми з англійської мови для першого класу: Hello Friends, My School, My Family, My Toys, Happy Birthday, My Animals.

З наскрізним персонажем Смайликом першокласники знайомляться із першого ж уроку. Саме він у даній навчальній книзі виконує навігаційну роль, оскільки демонструє відповідний для кожного конкретного завдання спосіб його виконання. Інше його призначення - вести з маленьким користувачем підручника діалог, що допоможе першокласнику почуватись більш комфортно і впевнено під час роботи з навчальною книгою.

Знайомство з англомовним комунікативним середовищем відбувається за допомогою головних персонажів підручника - хлопчика Тіма та дівчинки Ліз, які демонструють набір структур і фраз, характерних для дитячого комунікативного дискурсу англійською мовою.

Ми намагались створити навчальне видання таким, щоб ним було зручно користуватись як вчителю так і учневі. Сподіваюсь, поурочна структура підручника, в якій один урок книги відповідає одній навчальній годині та одному розвороту підручника буде відповідати цій характеристиці.

Ще одна особливість: майже у кожному уроці на сторінках підручника пропонуються посилання для вчителя на спеціально розміщені в кінці книги файли (Teacher'sFiles). В них

містяться короткі інструкції для вчителя до окремих видів робіт, що пропонуються у підручнику, опис додаткових видів комунікативно-ігрової діяльності, яку можна організувати на конкретному уроці, а також тексти для аудіювання.

Навчально-методичний апарат базується на дотриманні основних дидактичних принципів посильності, поступового нарощування труднощів, послідовності і наступності, системності в організації навчального матеріалу. Лексика вводиться з опорою на малюнки, що забезпечує безперекладну семантизацію. У підручнику забезпечується повторюваність лексичного та мовленнєвого матеріалу в різноманітних ситуаціях. Система завдань та вправ передбачає поступове формування первинних навичок аудіювання, говоріння, елементів читання та письма. Знайомство з літерами відбувається із урахуванням різних стилів навчання, які мають діти візуали, аудіали та кінестетики. У підручнику пропонується чимало ігор, пісень, римівок, які, безперечно, урізноманітнять і покращать засвоєння навчального матеріалу. Особливу увагу звертає на себе заключний урок кожного розділу StoryTime, в якому пропонується історія, представлена коміксом із лексикою і структурами, з якими учні знайомились під час роботи над кожним конкретним розділом. Як відомо, використання «методу оповідання» ('story-telling') стимулюватиме уяву першокласника та слугуватиме якісним матеріалом для комунікативної рецепції з послідуючою репродукцією за допомогою використання прийому драматизації, який, в свою чергу, сприятиме становленню первинних навиків говоріння молодшого школяра, мотивуватиме до подальшої іншомовної комунікації в ігровій формі.

Художнику вдалося зробити ілюстрації підручника достатньо яскравими та такими, які б не залишили байдужими молодших школярів. Ці ілюстрації забезпечують розуміння школярем лексичних одиниць, комунікативної ситуації, представленої певною мовленнєвою структурою, а також слугують візуальною опорою для виконання вправи чи комунікативно-ігрового завдання.

В кінці підручника знаходиться додаток, в якому розміщено сторінки для копіювання з метою виготовлення першокласником власного свідоцтва знавця англійського алфавіту. У кінці підручника міститься організований по розділах словничок у малюнках.

Таким чином, даний підручник разом із іншими компонентами навчально-методичного комплексу, які планується створити (робочим зошитом, аудіо та мультимедійним додатком та іншими), сподіваюсь, буде слугувати хорошим зв'язком ланки «вчитель-підручник-учень» і допомагати усім учасникам процесу навчання.

Сподіваємось, що спеціально організована навчальна діяльність сприятиме стимулюванню пізнавально-когнітивних процесів першокласника та розвитку його емоційно-вольової сфери, що, в свою чергу, підготує молодшого школяра до успішного подальшого комунікативного навчання англійської мови на наступних етапах.