11 клас. Практичне заняття 6
Екологічні проблеми України наприкінці ХХ – на початку XXI століть. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
10 клас. Практичне заняття 6
Відмінність у повсякденному житті радянської людини та жителів Західної України
11 клас. Практичне заняття 5
Чорнобильська катастрофа та її наслідки
10 клас. Практичне заняття 5
Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя
11 клас. Практичне заняття 4
Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства
10 клас. Практичне заняття 4
Уроки державотворчих процесів
11 клас. Практичне заняття 3
Нові явища у соціальній сфері та повсякденному житті населення
10 клас. Практичне заняття 3
Здобутки і прорахунки Української Центральної Ради у державотворчому процесі
11 клас. Практичне заняття 2
Демографічні зміни. Повсякденне життя повоєнних років. Доля жінки
10 клас. Практичне заняття 2
Життя на фронті і в тилу