Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджений Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
Українська культура середини ХVІ – ХІХ століть. Програма варіативного курсу. 8–9 класи
Курс розрахований на два роки навчання: 1-й рік навчання – «Українська культура середини ХVІ – кінця ХVІІІ століть» (8 клас, 35 годин); 2-й рік навчання – «Українська культура кінця ХVІІІ – початку ХХ століть» (9 клас, 35 годин). Вивчається за рахунок годин варіативної складової типових навчальних планів
Трипільська протоцивілізація. Програма варіативного курсу. 6–11 класи
Курс присвячений висвітленню проблем становлення, розвитку та занепаду Трипільської протоцивілізації, яка існували на території Південно-Східної Європи в VI–III тис. до Христа за даними археологічних досліджень. Мета курсу – ознайомлення з історіографією, фактажем та методикою історичних реконструкцій трипільської протоцивілізації за археологічними даними, розвиток навичок самостійної наукової роботи
Трипільська протоцивілізація. Програма варіативного курсу. 6–11 класи
Курс присвячений висвітленню проблем становлення, розвитку та занепаду Трипільської протоцивілізації, яка існували на території Південно-Східної Європи в VI–III тис. до Христа за даними археологічних досліджень. Мета курсу – ознайомлення з історіографією, фактажем та методикою історичних реконструкцій трипільської протоцивілізації за археологічними даними, розвиток навичок самостійної наукової роботи в тому числі з використанням сучасних інформаційних джерел в мережі Інтернет
Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки. Програма варіативного курсу. 10–11 класи
Особливість курсу «Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки» полягає в тому, що він узагальнює, систематизує та доповнює знання учнів із історії, історії України, української та зарубіжної літератури, інших гуманітарних предметів. Курс або його частини можуть використовуватись в контексті інших гуманітарних дисциплін. Проте курс спрямований не тільки на те, щоб розширити коло відомих учням знань, а й на те, щоб сформувати у них особисте ставлення до цих знань
Видатні постаті України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть. Програма Варіативного курсу. 9 клас
Запропонований курс дає змогу учням, досліджуючи особисте життя та діяльність видатних людей, глибше розуміти історичний процес, осмислити місце і роль особи в ньому
Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ століть. Програма Варіативного курсу. 8 клас
Запропонований курс дає змогу учням, досліджуючи особисте життя та діяльність видатних людей, глибше розуміти історичний процес, осмислити місце і роль особи в ньому
Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття. Програма варіативного курсу. 11 клас
Програма курсу «Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття» для 11 класу суспільно-гуманітарного профілю заповнює вільну нішу, котра є характерною для підручників з новітньої історії. Адже такі важливі проблеми другої половини ХХ століття, як причини «холодної війни», агресія СРСР проти окремих країн соціалістичного табору, американо-в’єтнамська, радянсько-афганська, арабо-ізраїльські війни, загроза світовому порядку з боку неофашизму та лівого екстремізму в шкільній літературі висвітлюються недостатньо. Тому запровадження цього курсу відзначається на сьогодні науковою новизною й навчально-виховною актуальністю
Історія Прикарпаття. Програма варіативного курсу. 9 (11) клас
Програма з історії Прикарпаття для 9 (11) класу загальноосвітніх навчальних закладів складена, виходячи з мети, завдань і змісту навчання історії у школі, закладених у Державному стандарті базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Суспільствознавство») та програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з історії: України і всесвітньої. Програма «базується на українознавчих засадах». Вона «спрямована на виховання в особистості рис патріота України, активного компетентного громадянина, людини з гуманістичними і демократичними цінностями»
Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни. Програма варіативного курсу. 10–11 класи
Програма розрахована на два роки навчання: у 10–11 класах. Загалом її зміст реалізується упродовж 70-и годин: 35 – упродовж першого року вивчення і 35 – упродовж другого. Вона може використовуватися при вивченні як окремого профільного курсу за рахунок годин варіативної частини, так і в класах з поглибленим вивченням історії