Методика конструювання тестових завдань з використанням візуальних історичних джерел
Пропонуємо сучасні підходи щодо методики конструювання тестових завдань з використанням візуальних історичних джерел
Методика роботи з історичними джерелами у процесі вивчення шкільного курсу історії
Пропонуються характеристики груп історичних джерел та методичні прийоми і пам’ятки щодо їх використання на уроках історії
Урок історії в контексті компетентнісно орієнтованого навчання
Пропонуються сучасні підходи щодо формування мети уроку, визначення його структури та оцінювання навчальних досягнень учнів у контексті компетентнісно орієнтованого навчання
Українська національна проблематика в літературі
"Коріння та Крона". Такий історико-етнографічний погляд на українську проблематику в літературі пропонує Н. Ф. Головатенко, бібліограф наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
Завдання моніторингу якості освіти з історії України учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області
На виконання наказу головного управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації від 25. 10. 2010 р. № 693 «Про проведення моніторингового дослідження якості освіти з історії України учнів 9-их класів загальноосвітніх навчальних закладів області» упродовж 2010/2011 навчального року здійснене комп’ютерне (в режимі он-лайн) моніторингове дослідження якості освіти з історії України учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області. Пропонуємо завдання, котрі виконували учні під час 1 і 2-ї сесій моніторингу.
Результати моніторингу якості освіти з історії України учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області
На засіданні секції серпневої конференції працівників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (виконавчих комітетів міських рад), методичних кабінетів (ІМЦ), керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів суспільствознавчих дисциплін оголошені результати моніторингу якості освіти з історії України учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області
Історія в літературі
Запропонований список літератури містить перелік видань та публікацій, що стосуються актуальних проблем історії України, всесвітньої й інших суспільствознавчих дисциплін. Дібрана література допоможе під час написання докурсових, курсових, науково-пошукових робіт, укладання навчально-методичних матеріалів
Методика роботи з історичними джерелами у процесі вивчення шкільного курсі історії
Пропонуються характеристики груп історичних джерел та методичні прийоми і пам’ятки щодо їх використання на уроках історії
Тестовий контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з історії в контексті компетентнісного підходу
Впровадження ЗНО суттєво вплинуло на методику контролю та оцінювання навчальних досягнень школярів. УЦОЯО вперше запропонував єдині у межах держави вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки випускників. Більше того, здійснюються її універсальне вимірювання та рейтингова стратифікація. Це породжує цілу низку запитань і побоювань. Чи співвідносяться вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки школярів, зазначені у загальноосвітніх навчальних програмах та програмах ЗНО? Що таке компетентність? Що є об’єктами контролю і оцінювання навчальних досягнень з кожного шкільного предмета в умовах компетентнісно орієнтованого навчання? Чи можливі компетентнісно орієнтовані тести і якими вони повинні бути?
Методичні прийоми (активні та інтерактивні) інтенсифікації пізнавальної діяльності школярів на уроках історії України
Теоретичний аспект поданих матеріалів опирається на авторські узагальнення Олени Пометун – доктора педагогічних наук, професора, завідувача лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, Лідії Пироженко – кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України та Костянтина Баханова, доктора педагогічних наук, доцента, декана суспільно-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. Підбір практичних завдань охоплює курс історії України з метою створення умов для ефективного опанування школярами саме цього загальноосвітнього предмета