Вступ до електронного видання "Історія Прикарпаття. Веб-книга для вчителя"

Державні стандарти базової і повної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 та від 23 листопада 2011 р. № 1392, не оминають краєзнавчого компонента змісту шкільної суспільствознавчої освіти. Зокрема, її основними складниками визначаються, насамперед, історія рідного краю, історія України, всесвітня історія тощо. Усі вони «спрямовані на виховання в особистості рис патріота України, активного компетентного громадянина, людини з гуманістичними і демократичними цінностями». Таким чином, на державному рівні краєзнавча проблематика залишається постійно актуальною, оскільки слугує дієвим засобом формування світобачення та української національної ідентичності учнів.

Актуальність краєзнавчої проблематики усвідомлюється учителями історії. Анкетування, що проведене серед слухачів курсів підвищення кваліфікації, підтвердило важливість і необхідність організації системної навчально-виховної роботи з історичного краєзнавства в школі. Тому у 2008 р. укладено посібник для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія Прикарпаття», а в 2010 р. – однойменну програму варіативного курсу для 9 (11) класів, котрі схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 7 червня 2013 року, лист Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 22. 07. 2013 р. № 14.1/12-Г-360). Розроблені програма і посібник започаткували навчально-методичний комплект (далі – НМК) «Історія Прикарпаття», що його до того часу не існувало в області. Продовження роботи над «комплектуванням» цього НМК виявилося у створеному учасниками авторської творчої майстерні учителів історії електронному виданні «Історія Прикарпаття. Веб-книга для вчителя».

Видання може використовуватись педагогами-істориками під час підготовки та проведення шкільних і позашкільних занять. Веб-книга містить навчальну програму курсу, календарно-тематичне планування уроків та їх моделі. Кожна із моделей має єдину структуру; пропонує компетентнісно орієнтовану мету; методичний коментар із зазначенням найскладніших змістово-організаційних проблем заняття та способів їх вирішення; рекомендації для організації усіх етапів навчально-пізнавальної взаємодії учня й учителя. Уроки, розроблені авторами, в основному – традиційні. Це пов’язано з тим, що більшість учителів дотримуються традиційної системи навчання. Усі моделі уроків чи їх елементи апробовані досвідом авторів.

Основна мета цієї книжки – запропонувати взірець планування/моделювання навчального заняття. Готуючи уроки, автори намагалися не дублювати прийомів організації навчальної діяльності учнів, поміщених в посібнику «Історія Прикарпаття». Натомість вони вмістили багато додаткової інформації, серед котрої історичні джерела, численні ілюстрації, презентації, схеми, таблиці тощо. Учитель самостійно визначає зміст навчального матеріалу та відповідні методичні прийоми, за допомогою яких навчатиме дітей. Важливо досягти поставленої мети заняття. Тому педагог має обирати той методичний прийом, котрий допоможе виробити якнайбільшу кількість умінь і навичок, сформує уявлення про перебіг історичного процесу у певний історичний період. Для кожного методичного прийому подається детальний алгоритм організації й проведення.

Веб-книга є інтерактивною у користуванні. Із рубрики «Зміст» за допомогою активних гіперпокликань можна швидко відкрити файли навчальної програми, календарно-тематичного планування, моделей уроків (послідовно або вибірково). В моделях також поміщено гіперпокликання, що дадуть змогу відкрити відповідну презентацію, відвідати сайти музеїв, електронних енциклопедій, загальнодоступних відеомереж. Будь який із уроків чи його елементи можна переглядати в електронному форматі або видрукувати.

Автори видання сподіваються, що «методичка» допоможе педагогу-історику якісно зреалізувати зміст навчальної програми з історії Прикарпаття, належним чином підготувати і провести заняття з учнями, викликати у них зацікавлення історичним краєзнавством, зробити процес пізнання активним і захоплюючим. При цьому автори наголошують на дотриманні авторського права. Жодна із моделей чи її елемент не може використовуватися із порушенням відповідного законодавства України.

Рецензенти веб-книги:

Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Кишкан Михайло Миколайович, методист районного методичного кабінету відділу освіти Снятинської районної державної адміністрації