Соціально-педагогічна діагностика
В статті висвітлено особливості проведення діагностики соціальним педагогом