Секційне засідання фахівців психологічної служби

20 серпня відбулися секції фахівців психологічної служби

«Основні орієнтири роботи психологічної служби області на 2014/2015 н. р.»

На засіданні були присутні працівники методичних кабінетів, відповідальні за психологічну службу, районних та міських центрів практичної психології і соціальної роботи, керівники районних (міських) методичних об’єднань практичних психологів, практичні психологи і соціальні педагоги ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та шкіл-інтернатів обласного підпорядкування.

Метою пленарного засідання було визначити основні орієнтири психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу у 2014/2015 навчальному році.

Л. Підлипна, директор центру пратичної психології та соціальної роботи, на пленарному засіданні привернула увагу присутніх на тому, що у зв’язку з складною соціально-політичною ситуацією, суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти.

Сьогодні особливо потрібна тісна взаємодія керівників навчальних закладів та фахівців психологічної служби для подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні, для всіх учасників навчально-виховного процесу (стресові та  посттравматичні стани тощо). Практичним психологам та соціальним педагогам слід здійснювати соціально-психологічний супровід з метою підтримки, регулювання і формування здорового клімату у педагогічному колективі і закладі в цілому.

Досвід країн, які перебували в конфліктних ситуаціях, показує, що значне зростання насильства в протистояннях призводить до збільшення випадків домашнього насильства, насильства стосовно жінок і дітей як у період розгортання самого конфлікту, так і по його завершенні.

До відома учасників секцій було доведено необхідність попередження та мінімізації негативних наслідків конфліктних подій, важливість формування знання у дітей, батьків та педагогічних працівників про ситуацію, що склалася. Особливо це стосується необхідності відстеження нових законів та інших нормативно-правових актів, які активно зараз приймаються з метою  захисту та надання допомоги особам у складних життєвих обставинах. Своєчасне донесення такої інформації до дітей, батьків та педагогічних працівників сприятиме зверненню по допомогу від осіб, які її потребують, водночас запобігаючи більш складним наслідкам перенесених подій.

Також на пленарному засіданні виступили викладачі кафедри педагогіки та психології ІФОІППО.  На ролі практичного психолога у формуванні ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу закцентувала увагу присутніх Н. Глинянюк, а І. Гук розповіла про вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на комунікативні навики учня.

Надалі фахівці психологічної служби продовжили свою роботу у секціях, на яких проаналізували стан роботи за навчальний рік та виконання Плану дій щодо розвитку психологічної служби Івано-Франківської області до 2017 року, обговорили основні орієнтири психологічного супроводу упровадження нових Державних стандартів та нових нормативних документів з питань методичного супроводу психолого-педагогічної діяльності, розглянули основні завдання діяльності психологічної служби області на 2014-2015 навчальний рік.