Формування у підлітків здорового способу життя та збереження їх репродуктивного здоров’я

Формування у підлітків здорового способу життя

та збереження їх репродуктивного здоров’я

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Україна займає одне з останніх місць серед країн Європи за показником природного приросту населення. Експерти ВООЗ розподілили наступним чином співвідношення різних чинників, які забезпечують здоров'я сучасної людини:

- генетичні фактори (спадковість) - 20%;

- стан навколишнього середовища - 20%;

- медичне забезпечення - 8-10%;

- спосіб життя - 50 - 52%.

Отже, здоровий спосіб життя найбільше є особливо важливим для збереження та зміцнення здоров'я людини загалом.

Здоровий спосіб життя – це спосіб життя, що сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, тобто це дії, звички, певні обмеження, пов’язані з оптимальною якістю життя, яка охоплює соціальні, розумові, духовні, фізичні компоненти, та, відповідно, із знижен­ням ризику розвитку захворювань. Здоровий спосіб життя поєднує усе, що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних і побутових функцій в оптимальних для здоров’я умовах і виражає орієнтованість особистості в напрямку формування, збереження і зміцнення як індивідуального, так і суспільного здоров’я.

Здоровий спосіб життя включає наступні основні компоненти:

1. Дотримання правил особистої гігієни (раціональний добо­вий режим, загартовування організму, догляд за тілом і порожни­ною рота, використання раціонального одягу і взуття).

2. Раціонально збалансоване харчування.

3. Оптимальний руховий режим (регулярна рухова активність середньої інтенсивності).

4. Відсутність шкідливих звичок.

5. Володіння елементарними методиками самоконтролю.

6. Ме­дичний контроль (профілактичні огляди).

7. Культуру міжособистісного спілкування і поводження в ко­лективі (створення навколо себе і для себе сприятливого психо­логічного клімату).

8. Психофізичну саморегуляцію організму (уміння протистоя­ти стресу).

9. Статеву культуру.

Суттєвий вплив на реалізацію дітородної функції має стан репродуктивного здоров’я. Формування репродуктивної системи – процес тривалий і складний. Адже, за визначенням ВООЗ, репродуктивне здоров’я– це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб репродуктивної системи або порушення її функцій.

Одним із завдань загальної середньої освіти є виховання у дітей та учнівської молоді свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців). Процес формування ціннісного ставлення до свого здоров’я та здорового способу життя виступає важливою умовою сформованості у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції і вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, тому важливо проводити заходи з даної проблеми. 

24 березня 2016 рокуна базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся семінар практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів на тему «Формування у підлітків здорового способу життя та збереження їх репродуктивного здоров’я».