ЦИКЛОГРАМИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИКЛОГРАМ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

(За загальною редакцією В.Г. Панка)
 
(Рекомендовано до друку Вченою радою
Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи
НАПН України (протокол №9 від 07.12.2017 р.))
 
/predmety/ocppsr/media/files/Tsyklogramy.pdf