Наказ МОН від 22.05.2018р. № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

Це Положення визначає мету, структуру психологічної служби, організацію управління нею, основні завдання, принципи, функції, зміст та порядок діяльності працівників психологічної служби установ освіти, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, спеціалізованої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та вищої освіти, є правовою та організаційно-методичною основою її роботи.

Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0885-18