Правознавство Підручник ( за заг. ред. д.ю.н, проф. Васильєвої В.А.) для учнів 9-го класу
КУЛЬЧАК Л.С. Правознавство. Підручник ( за заг. ред. д.ю.н, проф. Васильєвої В.А.) для учнів 9-го класу. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для вчителів загальноосвітніх шкіл, які викладають курс у 9-му класі [текст] Леся Степанівна Кульчак. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 13 с.
РЕЦЕНЗІЯ На електронний посібник «Правознавство» 9- клас загальноосвітніх навчальних закладів.
РЕЦЕНЗІЯ На електронний посібник «Правознавство» 9- клас загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: В.А.Васильєва, Н.Р.Кобецька, М.В.Логвінова,Ю.І.Микитин, І.І.Банасевич, В.І.Розвадовський, І.В.Козич, (обсяг – 304 с.) та методичні рекомендації по користуванню посібником.
Конституційне право України
Програма профільного курсу. 10 (11) клас
Історія держави і права України
Програма профільного курсу. 10 (11, 12) клас
Етикет та етика
Програма профільного курсу. 10-11 класи
Програма курсу за вибором «Еволюція влади»
(проект газети «Голос України»)
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів
Рівень стандарту / Академічний рівень