ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів (правознавство) 10 – 11 КЛАСИ
Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, правовий профіль
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Департаментом загальної середньої освіти розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.