Завдання для учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

Завдання

 для учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

9клас                                 

  Всього балів 72

 

І.Тестові завдання                            (кожна правильна відповідь – 1 бал, всього 10 балів)

1. Суб’єктами права приватної власності є:

А.     лише фізичні особи

Б.      лише юридичні особи

В.     фізичні та юридичні особи

Г.      фізичні особи, юридичні особи та органи місцевого самоврядування

2. Спадкодавцем може бути ...

А.     фізична особа, яка досягла 14-річного віку

Б.      фізична особа, яка досягла 16 річного віку

В.     фізична особа з повною цивільною дієздатністю

Г.      будь-яка фізична особа, незалежно від віку і стану здоров’я

3. Договором є  ...

А.     будь-який правочин

Б.      домовленість двох або більше сторін

В.     домовленість двох або більше осіб

Г.      згода осіб

4. В який момент припиняється цивільна правоздатність фізичної особи?

А.     у момент досягнення 18 років

Б.      у момент досягнення пенсійного віку

В.     у момент її смерті

Г.      у момент її народження

5.  Елементом системи права є:

А.     інститут права

Б.      закон

В.     джерело (форма) права

Г.      суб’єкт права

6. В якому році був прийнятий Міжнародний пакт про громадянські та політичні права?

А.     1950

Б.      1959

В.     1961

Г.      1966

7. Який із названих суб’єктів приймає рішення про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України?

А.     Міністерство закордонних справ

Б.      Кабінет Міністрів України

В.     Президент України

Г.      Комісія при Президентові України з питань громадянства

8. Яке слово пропущене у наведеному конституційному положенні: „Кожен, хто працює, має право на _____”?

А.     зарплату

Б.      винагороду

В.     відпочинок

Г.      житло

9. Яке слово пропущене у наведеному конституційному положенні: „Повнолітні діти _____ піклуватися про своїх непрацездатних батьків”?

А.     змушені

Б.      зобов’язані

В.     можуть

Г.      погоджуються

10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод була прийнята:

А.     4 листопада 1950 р.

Б.      10 грудня 1948 р.

В.     3 вересня 1953 р.

Г.      17 липня 1997 р.

 

ІІ.Дайте визначення юридичних термінів. Наведіть приклади їх застосування  у правовому контексті (всього – 9 балів). 

 

Заповіт, споживач, конвенція

Визначення поняття

Галузь регулювання

Приклад застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Назвіть чотири (всього – 12 балів):

1. обов’язки особи, які закріплені в Конституції України (4 бали)

2. види соціальних норм (4 бали)

3. види цивільно-правової відповідальності (4 бали)

 

ІV. Правова процедура (всього – 10 балів)

Порядок отримання спадщини

 

V. Характеристика правового явища (всього – 10 балів)

Об’єктивна і суб’єктивна сторони правопорушення

 

VІ. Порівняйте наведену пару понять за схемою (всього – 6 балів)

спільне

поняття

відмінне

 

Договір купівлі-продажу і договір дарування

 

 

Правосуб’єктність малолітньої особи і правосуб’єктність неповнолітньої особи

 

 

VІІ. Виправте помилки у тексті (5 балів)

Правом власності є право особи на річ, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, з урахуванням волі інших осіб. Власникові належать права утримання, користування та розпорядження своїм майном. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує таємно, безперервно володіти нерухомим майном протягом двадцяти років, набуває право власності на це майно, якщо інше не встановлено Цивільним кодексом України. Право власності не припиняється у разі відчуження власником свого майна.

 

VІІІ. Дайте правову оцінку:

А) ситуація (4 бали)

До юридичної консультації звернувся 17-річний Андрій. Його батьки прийняли рішення виїхати на постійне проживання в Молдову, звідки родом батько. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства та прийом до молдавського. Однак хлопець, з одного боку, не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Молдови, а з іншого, не бажає втрачати українське громадянство. Він просить пояснити, чи може бути вирішене це питання відповідно до його бажання.

Що таке громадянство? Чи може Андрій, не втрачаючи українське громадянство, набути громадянство Молдови? Чи тягне за собою виїзд Андрія з батьками за кордон втрату українського громадянства? З якого віку Андрій може обирати громадянство?

Б) задача (6 балів)

Пащенко заповів все своє майно, в тому числі будинок, своєму брату. Заповіт було складено і підписано на прохання Пащенка медичною сестрою лікарні, де він проходив стаціонарне лікування. В заповіті не було вказано місце та дата його складання. Після смерті Пащенка його дружина заявила братові померлого, що заповіт є недійсним і він не має права на майно Пащенка.

Бажаємо успіху!