Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу олімпіади з правознавства

Початок роботи о 10 годині.

 

Тривалість написання роботи – 3 години для всіх класів.

 

При перевірці роботи, члени комісії звертають увагу на :

 

1 питання

чітке, повне формулювання понять оцінюється двома балами,

розуміння поняття та самостійне  визначення -1 балом,

приклад застосування -1 бал.

 

2 питання

учасники чітко формулюють ознаки, види , наслідки, умови тощо.

Оцінюються лише перші три позиції по кожному питанню.

 

3 питання

логічна послідовність розписується крок за кроком, від першого до останнього.

Загальні фрази не оцінюються. Недотримання вимог може вести до зниження балів.

Наголосити учасникам, що це не описове питання.

 

4 питання

Визначення поняття оцінюється 2 балами,

кожен наступний крок – 1 бал.

Приклад : відмінне – вік -1 б., ступінь відповідальності – 1б.,

види відповідальності – 1б.

спільне – передбачені законом -1б., відповідальність за скоєння -1б. тощо.

 

5 питання

описове. Зверніть увагу дітей на те, що при виконанні завдання необхідно виявити :

11 клас

знання з історії держави про правові пам’ятки,

знання розділу Конституційне право (норми Конституції України що стосуються державотворення)

Шляхи (напрями) державотворення на сучасному етапі

 

10 клас

знання з історії виникнення державних символів,

поняття та основні ознаки державних символів,

правила використання символів та відповідальність за порушення щодо їх використання

 

9 клас

Знання про: поняття та ознаки Конституції України,

визначення правового статусу громадян України,

права і обов’язки громадян України,

пріоритет норм міжнародного права,

механізм захисту прав і свобод громадян України.

 

Юридична ситуація:

 

Для розбору ситуації вам необхідно звернути увагу на такі основні моменти:

якими є факти: Що відбулося? Де і коли? Хто учасники? Що ми про них знаємо? Які факти є важливими, а які другорядними?

 

У чому проблема ситуації: У чому полягає конфлікт? Яке питання нам треба вирішити , розв’язуючи ситуацію? У чому інтереси кожної із сторін?

 

Якими можуть бути аргументи: Які аргументи можуть бути наведені на захист позиції кожної із сторін? На які документи, інформацію ми можемо спиратися захищаючи ту чи іншу позицію?

 

У чому полягає рішення: Яким буде розв’язання ситуації ? Чому саме таким? На що ми спираємося , обираючи таке рішення? Якими можуть бути наслідки такого рішення? Чи існують інші шляхи розв’язання?

 

Якими будуть наслідки для обох сторін?

 

При аналізі правової задачі вам необхідно звернути увагу на:

 

Позиція: Я вважаю що….

 

Обґрунтування: тому що (причина появи цієї думки)

 

Приклад: наприклад (факти, що підтверджують вашу позицію)

 

Висновки: отже , я вважаю…(зробіть висновки про те, як необхідно діяти)

 

6 питання

 

Есе (франц. - спроба, нарис, начерк) невеликий за об’ємом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки. Характерною ознакою є логічність викладу, образність та суб’єктивне ставлення.