Теми завдань на ІХ Всеукраїнський турнір юних правознавців ‘2011

Теми завдань на ІХ Всеукраїнський турнір юних правознавців 2011

 

1.     Принцип поділу влади: єдність влади чи автономність (незалежність) її гілок?

2.     Громадянське суспільство і держава:до проблеми взаємодії.

3.     „Не бійся закону – бійся судді”: поясніть цей відомий вислів.

4.     Форми парламентського контролю:проблеми правового здійснення.

5.     Власність:право чи обов’язок?

6.     Релігійні об’єднання: проблема визначення поняття.

7.     Закон України „Про захист тварин від жорстокого поводження”: юридична фікція чи реальна дія його норм?

8.     Екологічне право: право використання природних ресурсів чи їх охорона?

9.     „Громадське місце”:проблеми визначення поняття та його класифікації.

10.       Право власності на земельну ділянку у цивільному та земельному праві України: проблеми взаємного доповнення і виключення.

11.       Банкрутство: фінансова неспроможність чи ухилення від юридичної відповідальності.

12.       „Припинення шлюбу” та „недійсність шлюбу”: проблема співвідношення понять та їх правових наслідків.

13.       Розвиток інституту прийомної сім’ї в Україні: в інтересах дитини чи в інтересах держави?

14.       Колективні договори і угоди: питання нормативності їх положень.

15.       Європейський Суд з прав людини: найвища судова інстанція чи незалежний судовий контроль  над державою?

 

Завдання на фінальний правовий раунд

Всеукраїнського турніру юних правознавців 2011

 

1.     Чи правильним є твердження, що суб’єкти федерації за своєю сутністю є „державами у державі”? Поясніть.

2.     Чи встановлює договір норми права? Поясніть.

3.     Чи можлива „превентивна” необхідна оборона до початку суспільно небезпечного посягання? Поясніть.

4.     Право неповнолітніх на емансипацію:право на „дострокове” повноліття чи зміна правового статусу особи?

5.     Секретне завдання(оголошується членами журі під час проведення Турніру).