Теми завдань на IX Всеукраїнський турнір юних правознавців.

Теми

завдань на IXВсеукраїнський турнір

юних правознавців.

 

1.     Український народ: суб’єкт права чи ні?

2.     Юридичний конфлікт: порушення справедливого співвідношення позицій суб’єктів чи його відновлення?

3.     «Руська правда» як правовий акт: збірник, кодекс звід законів?

4.     «Відкриті» партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх імплементації в  українську виборчу систему.

5.     Депутатський запит в Україні: інструмент сучасного парламентського контролю чи спадок радянських часів?

6.     Судовий контроль на стадії попереднього розслідування: реальність та перспективи.

7.     Інститут суду присяжних: перспективи його запровадження в Україні.

8.     Нотаріальна форма та нотаріальна процедура: проблеми співвідношення.

9.     Груповий позов та позов на захист невизначеного кола осіб: проблеми розмежування.

10.     Поняття «сім’я»: проблема доцільності його законодавчого закріплення.

11.    Правове регулювання статуту споживчих товариств: послідовність чи хаотичність.

12.    Керівник підприємства: «орган юридичної особи» чи «одноособовий виконавчий орган юридичної особи»?

13.   Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності: проблема нормативного визначення поняття.

14. «Судимість» як набутий правовий статус особи: проблеми визначення.

15.   Правові презумпції у кримінальному процесі: до проблеми визначення поняття.