2013-2014

 

Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення

трудового навчання у 5 класі у 2013/2014 навчальному році

 

Вивчення трудового навчання у 2013/2014 навчальному році розпочнеться за новою навчальною програмою розробленою відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 квітня 2012 № 409. Згідно з зазначеними Типовими навчальними планами на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах у 5 класі відводиться по 2 год на тиждень. Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного  життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Трудове навчання у 5 – 9 класах базується на практичній діяльності учнів. На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.

Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності,програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Для 5 класу пропонується на вибір два блоки:

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.

Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією.

Обидва блоки містять чотири розділи:

·Основи матеріалознавства.

·Технологія виготовлення виробів.

·Основи техніки, технологій і проектування.

·Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. В цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами:

1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів;

2) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в  будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.

5 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)

 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (26 год)

2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією (26 год)

Варіативна складова. Два модулі (40 год)

Варіативний модуль 1 (20 год)

Варіативний модуль 2 (20 год)

Резерв часу (4 год)

 

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

п/п

Розділ і тема

Кількість годин

 

Обов’язкова для вивчення складова

26

1

Вступ

(1)

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)

 

Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП

1

Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП

2

3

Розділ 2.Технологія виготовлення виробів

із фанери та ДВП

(14)

 

 

Тема 2.1. Процес розмічання заготовок

1

Тема 2.2. Процес  пиляння фанери та ДВП

7

Тема 2.3. Прийоми  свердління фанери та ДВП

1

Тема 2.4. Процес підготовки  деталей виробу до оздоблення

2

Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП

1

Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості

2

4

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)

 

Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті

1

Тема 3.2. Поняття про деталь.  Способи  отриманнядеталей

1

Тема 3.3. Основи проектної діяльності

2

5

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)

 

Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами

1

 

Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом

2

Тема 4.3. Елементи грамоти споживача

1

 

Варіативна складова

40

6

Варіативний модуль

20

7

Варіативний модуль

20

8

Резерв часу

4

 

Разом

70

 

Блок  2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією

п/п

Розділ і тема

Кількість годин

 

Обов’язкова для вивчення складова

26

1

Вступ

1

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)

 

Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Матеріали для виготовлення аплікацій

1

 

Тема 1.2. Короткі відомості про текстильні волокна

2

3

Розділ 2. Оздоблення виробів аплікацією

(14)

 

Тема 2.1. Аплікація як вид художнього оздоблення виробів

2

Тема 2.2. Процес виготовлення виробу з аплікацією

8

Тема 2.3. Оздоблення виробу з аплікацією

4

4

Розділ 3. Основи техніки,  технологій і проектування

(4)

 

 

Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті

1

 

Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи  отримання деталей

1

 

Тема 3.3. Основи проектної діяльності

 

2

5

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)

 

Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами

1

Тема 4.2. Культура  споживання їжі. Етикет за столом

2

Тема 4.3. Елементи грамоти споживача

1

 

Варіативна складова

40

6

Варіативний модуль

20

7

Варіативний модуль

20

8

Резерв часу

4

 

Разом:

70

 

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 5 класі:

 1. Технологія виготовлення народної ляльки.
 2. Технологія виготовлення м’якої іграшки.
 3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.
 4. Технологія виготовлення вишитих виробів.
 5. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
 6. Технологія приготування страв.
 7. Технологія плетіння з бісеру.
 8. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.
 9. Технологія писанкарства.
 10. Технологія виконання електротехнічних робіт.
 11. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.
 12. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу .
 13. Технологія виготовлення виробів із дроту
 14. Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.
 15. Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.
 16. Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання).
 17. Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.
 18. Технологія виготовлення виробів способом металопластики.
 19. Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів.
 20. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.
 21. Технологія догляду за тваринами.
 22. Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення

З зазначеного переліку для кожного 5 класу слід обрати по 2 варіативні модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них.

Вся проектна документація  (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 класу виконується в робочих зошитах.

Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. №128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі,  можна скористатись іншими  варіантами формування груп:  з паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної