Докурсові завдання

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для вчителів трудового навчання (технічна праця)

 

1.     Робота вчителя трудового навчання по формуванню в учнів елементарних трудових навичок і вмінь, технічних, технологічних та конструкторських знань.

2.     Розвиток технічних інтересів, творчої ініціативи учнів на уроках та в позакласній роботі.

3.     Розвиток особистості школяра шляхом формування спеціальних трудових навичок.

4.     Формування логічного, технічного та конструкторського мислення школярів на уроках трудового навчання.

5.     Використання знань з основ наук в процесі предметно-практичної діяльності учнів на уроках технічної праці.

6.     Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до навчання учнів при опрацюванні окремих тем з технічної праці (за вибором слухача).

7.     Способи організації повторення навчального матеріалу на уроках технічної праці.

8.     Організація техніки безпеки на робочому місці у майстернях з обробки різних матеріалів.

9.     Правила безпечної роботи на металорізальних верстатах. Методика вивчення техніки безпеки на уроках технічної праці.

10.Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з трудового навчання.

11.Своєчасність та дієвість контролю за результатами навчання на уроках з технічних видів праці.

12.Методика проведення контрольно-оцінювальних знань учнів з трудового навчання.

13.Методика проведення занять з продуктивної праці учнів.

14.Підготовка учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

15.Національне виховання на уроках трудового навчання.

16.Економічне виховання школярів в курсі трудового навчання.

17.Екологічна освіта учнів під час проведення уроків трудового навчання та позакласних занять.

18.Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Електромонтажні роботи".

19.Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Випалювання".

20.Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Різьблення по дереву".

21.Методика вивчення розділу "Елементи столярних виробів та їх з'єднання".

22.Методика вивчення розділу технічної праці "Основи теорії різання деревини".

23.Раціоналізаторство та винахідництво учнів на основі змісту трудового навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

24.Методика вивчення розділу технічної праці "Основні токарні операції".

25.Методика вивчення розділу технічної праці "Поняття про стандартизацію".

26.Методика вивчення розділу технічної праці «Теоретичні основи механізації обробки металів різанням».

27.Методика вивчення розділу технічної праці "Будова металів і сплавів".

28.Методика вивчення розділу технічної праці "Контрольно-вимірювальні інструменти і техніка вимірювань".

29.Застосування технічних засобів навчання на уроках трудового навчання та в позакласній роботі.

31.Позакласна робота вчителя трудового навчання. Форми та методи її проведення.

32.Розвиток творчих здібностей учнів та інтересу до знань на уроках трудового навчання та в позаурочній діяльності..

33.Розвиток творчого мислення дітей на уроках трудового навчання.

34.Підвищення ефективності уроку трудового навчання через системну активізацію самостійної діяльності учнів.

35.Створення проблемних ситуацій на уроках трудового навчання (технічні види праці).

36.Умови виховання в учнів культури праці.

37.Значення трудового виховання у всебічному розвитку школяра.

38.Зміст трудового навчання як засіб профорієнтації школярів.

39.Загальноосвітні завдання трудового навчання.

40.Соціально-психологічні передумови вибору професії.

41.Профорієнтаційна робота в загальноосвітньому навчальному закладі.

42.Вплив фізичної праці на здоров'я школярів.

43.Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання.

44.Позакласна робота з трудового навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

45.Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку особистості.

46.Форми профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання.

47.Сучасний етап розвитку трудового навчання.

48.Загальноосвітня підготовка учнів в процесі трудового навчання.

49.Проведення тижня трудового навчання.

50.Особливості вивчення художньої обробки деревини.

51.Психолого-педагогічні умови забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання учнів допоміжної школи.

52.Інноваційна діяльність на уроках трудового навчання в контексті оновлення змісту освітньої галузі «Технологія».