На сайті:

На сайті 200 гостей та відсутні користувачі

1391694165 college 3D Курсова підготовка

Реформування системи освіти в Україні призвели до суттєвих змін в її структурі, змісті, організації, формах і методах навчання, що викликало актуальність оновлення системи післядипломної освіти як складової, органічної частини системи безперервної освіти педагогів.

Суть післядипломної освіти педагогічних працівників полягає у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції у світовий освітній простір.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь.

Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є:

  • формування їх методологічної та теоретичної компетентності;
  • поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань;
  • формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій.

Курси підвищення кваліфікації виконують три взаємозв'язані функції:

  • компенсаторну - ліквідація прогалин у базовій освіті;
  • адаптивну - оперативна підготовка до змін у освітньому і суспільному житті;
  • розвивальну - забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення науковими знаннями, задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та духовних потреб особистості.

 


Графік курсів

Нормативно-правове забезпечення

Теми курсових завдань

Як добратися

Охорона праці