Тематика докурсових завдань з економіки

Тематика докурсових завдань з економіки

 

1.     Історія економічної думки України.

2.     Міжпредметні зв’язки при вивченні економіки.

3.     Розробка планів(конспектів) окремого уроку або системи уроків з теми.

4.     Розробка економічних завдань(задач), що мають практичну спрямованість на місцевому матеріалі.

5.     Позаурочні форми роботи з учнями.

6.     Активізація мисленевої діяльності учнів у процесі вивчення економіки.

7.     Освітні інновації при вивченні основ економіки у школі.

8.     Використання інтерактивних методів на уроках економіки.

9.     Сучасні види і форми навчання економіки.

10. Групова форма навчання як одна з умов підвищення якості навчального процесу з економіки.

11. Методика формування творчих завдань.

12. Роль ділових ігор на уроках економіки.

13. Використання інформаційних технологій на уроках економіки.

14. Методика вивчення тем “Економічна поведінка споживача”,“Ринкова інфраструктура”,“Підприємство і підприємництво”( за вибором).

15. Методика формування економічних понять.

16. Методика розв’язування економічних задач.

Література

1.     Харів Б.Я. Збірник задач з мікроекономіки. Рівне, 2003.

2.     Радіонова І.Ф. Загальна економіка. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2002.

3.     Степаненко С.В. Економіка. – К.: КНЕУ, 2001.

4.     Кириленко Л.М., Крупська Л.П., Пархоменко І.М., Тимченко І.Є. Моя економіка. – Київ: А.П.Н. 2002.

5.     Ковальчук Г.О. та ін. Економіка: – К.: Навчальна книга, 2003.

6.     Горбачевська О.В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІНБУ, 2002.

7.     Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М., Грабинський І.М., та ін.Економіка; - К.: Либідь, 1999.

8.     Степан Панчишин. Економіка 10-11 клас. Тестові завдання. Київ., “Либідь”, 2003.

9.     Александров В.Т., Бицюра Ю.В., Радіонова І.Ф., Недбаєва С.М. “Педагогічний програмний засіб, “Інтегрований електронний комплекс”, “Економіка, 10 клас”. – К.: Науково-видавниче підприємство “АВТ”, 2004.

10. Книга вчителя економіки: Довідково-методичне видання/ Упорядники.: Н. Бєскова, В.Проценко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.

11. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації.

12. Бицюра Ю.В. Економіка України в цифрах. Методичний посібник –Кам’янець-Подільський. Абетка-Нова, 2004.

13. Журнали “Географія та основи економіки в школі”, “Економіка в школах України.”