Теми докурсових завдань

Рекомендовані теми докурсових завдань.

 1. Нові педагогічні технології при викладанні іноземної мови.

 2. Індивідуальна та групова робота на уроках іноземної мови.

 3. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови та в позакласній роботі.

 4. Нетрадиційні форми проведення уроків іноземної мови.

 5. Між предметні зв’язки на уроках іноземної мови.

 6. Застосування комунікативного підходу до вивчення іноземної мови.

 7. З досвіду роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з іноземної мови у учнів 5-10 класів 11-річної загальноосвітньої школи за новими НМК.

 8. З досвіду роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з іноземної мови у учнів 5-10 класів 11-річної загальноосвітньої школи (друга іноземна мова) за новими НМК.

 9. З досвіду роботи щодо інтенсифікації навчального процесу при вивченні іноземної мови. Способи інтенсифікації.

 10. Використання ігрового методу для навчання іншомовного спілкування.

 11. З практики викладання іноземної мови у дитячому садку та початковій школі.

 12. Організація навчального процесу у початковій школі.

 13. Рольові ігри на уроках іноземної мови.

 14. Розвиток навиків читання на початковому етапі вивчення іноземної мови.

 15. Формування граматичних навичок на середньому етапі навчання.

 16. Використання методу проекту на уроках іноземної мови.

 17. Ситуативне мовлення на уроках іноземної мови.

 18. Домашнє читання на уроках іноземної мови.

 19. Країнознавчий аспект на уроках іноземної мови.

 20. Роль оцінювання на уроках іноземної мови.

 21. Роль позакласної роботи в процесі вивчення іноземної мови.

 22. Врахування вікових особливостей та інтересів школярів у навчанні іноземних мов.

 23. Диференційований підхід до оволодіння мовним матеріалом відповідно до комунікативних потреб.

 24. Використання автентичних матеріалів (текстів, ілюстрацій) для навчання всіх форм спілкування.

 25. Соціокультурне спрямування процесу навчання.

 26. Використання мультимедійних засобів на уроках іноземної мови.

 27. Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок читання.

 28. Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок з граматики.

 29. Організація колективної навчальної діяльності у формі проектних робіт на уроках іноземної мови.

Орієнтовна тематика педагогічних проектів

 1. Інформаційний проект "Формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів".

 2. Творчий проект "Позакласна робота з іноземної мови".

 3. Ігровий проект "Рольові ігри на уроках іноземної мови".

 4. Дослідницький проект "Вплив країнознавчих аспектів на формування комунікативної компетенції учнів".

 5. Тиждень іноземної мови в школі.

 6. “Діалог культур”(культурологічний підхід до вивчення мови).

 7. Власна авторська (колективна) розробка (уроку, програми, виховного заходу).

 8. Кабінет іноземної мови.

 9. Диференційований підхід до мовного розвитку школярів.

 10. Сучасний урок: перспективи розвитку.

 11. “Літературний салон” з вивчення творчості (...) письменника.

 12. Міжпредметні зв’язки на уроках іноземної мови (теорія і практика).

 13. Івано-Франківськ – місто карпатського регіону.

 14. Актуальні проблеми мовної освіти школярів у профільних класах.

 15. Подорож англомовними (франкомовними) країнами.

 16. Туристичними стежками Прикарпаття.

 17. Театральна студія в школі (завдання, програма, статут).

 18. Літній мовний табір при школі (напрями роботи, план роботи).