Вступ

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826 затверджено, так звані, розвантажені програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії. З-поміж декотрих нововведень звертають на себе увагу практичні заняття, що вперше пропонуються старшокласникам.

Практичні заняття з історії започатковано у 2012 році в програмах, розроблених на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого 23 листопада 2011 р. постановою № 1392 Кабінету Міністрів України. Зважаючи на новизну, автори витлумачили своє розуміння мети, методики проведення та значущості такого виду занять. На їх думку, ці заняття «мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів». Тобто «відповідно до вікових можливостей учнів та історичного контексту практичні заняття мають сприяти напрацюванню школярами навичок аналізу різних історичних джерел, розумінню ними важливості таких категорій, як час і простір, зміни та безперервність, причини і наслідки, значущість подій та процесів, культурна різноманітність, важливість доказів і можливість різних інтерпретацій».

Що ж до методики проведення, то «кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання, Інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями)». «Під час практичного заняття вчитель є консультантом у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу залежно від віку та пізнавальних можливостей. Матеріали до практичних занять і методичні рекомендації щодо організації пізнавальної діяльності учнів мають бути подані в підручниках. Порядок проведення практичних занять та оцінювання їх результатів залишається в компетенції вчителя». Такі ж тлумачення поміщено в методичних рекомендаціях, що розроблені для учителів Міністерством освіти і науки (лист від 24. 05. 2013 р. № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»). Більш докладно див. «Островський В. Практичні заняття з історичної пропедевтики: до підручника “Історія України (Вступ до історії). 5 клас”В. Власова / Валерій Островський // Історія і суспільствознавство в школах України : теорія та методика навчання. – 2013. – № 6. – С. 21–31» або http://ippo.if.ua/.

Практичні заняття мають, без сумніву, позитивний ефект у формуванні предметної компетентності. Проте їх особливість для старшокласників полягає у тому, що в теперішніх підручниках майже відсутній відповідний, як тепер кажуть, контент. Тому, виконуючи побажання учасників традиційних серпневих конференцій педагогічних працівників, вчителям-історикам пропонується добірка навчально-методичних матеріалів для проведення практичних занять з історії України в 10–11 класах.

Запропонована добірка містить багато інформації. Це, зокрема, різновидові історичні джерела, ілюстрації, схеми, таблиці, карти тощо. Вчитель самостійно визначає, що є необхідним для нього в кожній, окремо взятій, педагогічній ситуації, та застосовує найпродуктивніші методичні прийоми, за допомогою яких навчатиме дітей. Важливо досягти поставленої мети заняття. Тому має обиратися той методичний прийом, котрий допоможе виробити якнайбільшу кількість умінь і навичок, сформує уявлення про перебіг історичного процесу у певний історичний період.

При цьому необхідно звернути увагу на дотриманні авторського права. Матеріали не можуть використовуватися із порушенням відповідного законодавства України.

З повагою Валерій Островський,

кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання,

методист лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін

Івано-Франківського ОІППО