Питання українсько-російських відносин у навчальних програмах з історії

Навчальні програми з історії містять чимало тем, що стосуються українсько-московитських відносин. Під час опрацювання цих тем рекомендовано звертати увагу на особливості формування українського та московитського народів, відмінні сутності обидвох держав, детальніше розглядати події, явища, процеси, що ілюструють споконвічну ворожість, ба навіть ненависть, московитів щодо українців, невпинне прагнення Московії-Росії знищити будь-які прояви українства чи то в межах України чи в світовому контексті. Питання, які запропоновано нижче, можна різними способами обговорювати на уроках історії України та всесвітньої. Ці питання також можуть слугувати темами науково-дослідницьких, практичних робіт, начальних проєктів, історичних есе, елементами домашніх завдань тощо. Детальніше...