С. Коробко, О. Коробко. Робота психолога з молодшими школярами

Посібник складається з трьох частин.

У першій подано загальний опис моделі супроводу розвитку учнів у початковій школі, визначено завдання роботи на різних етапах, а також форми і засоби виконання цих завдань.

Другу частину присвячено діагностичній діяльності психолога/соціального педагога в роботі з молодшими школярами

Третю частину посібника присвячено корекційно-розвивальній діяльності психолога/соціального педагога. Описується загальна стратегія корекційної роботи, пропонується розробка циклу занять із першокласниками у період їхньої адаптації до школи, наводяться тематичні плани з ретельними описом тренінгу особистісного розвитку молодшого школяра: самоусвідомлення і самооцінки, самостійності й відповідальності,толерантності та інших соціальних навичок. Тренінги, орієнтовані на формування у дітей здатності протистояти шкідливим впливам, піклуватися про власне фізичне та психічне здоров’я. 

Окремо подано алгоритми корекції розвитку дітей молодшого шкільного віку з вираженими ускладненнями (окремі випадки): сором'язливість, брехливість, крадіжки, діти-ізгої, дитина-шульга, агресивна поведінка, гіперактивна дитина.  

 

Покликання на методичний посібник:

https://drive.google.com/file/d/1QLokSew1etpm_6EeVLrCG-5YLLIm1cpJ/view?usp=sharing