Завдання для учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

Завдання

 для учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

10 клас                                 

  Всього балів 75

 

І.Тестові завдання                            (кожна правильна відповідь – 1 бал, всього 10 балів)

1. Правочином є:

А.     дія особи, спрямована на набуття,  зміну або припинення цивільних прав та обов'язків

Б.      поведінка особи, спрямована на самовільне знищення чужого майна

В.     дія особи, спрямована на здійснення цивільних прав

Г.      самовільне заволодіння чужим майном

2. Який з перелічених  нижче органів може обмежити в цивільній дієздатності фізичну особу ?

А.     орган опіки та піклування

Б.      прокуратура

В.     суд

Г.      нотаріус

3. Сторони у спадковому договорі іменуються ....

А.     набувач і відчужувач

Б.      спадкодавець і набувач

В.     відчужувач і спадкоємець

Г.      відчужувач і вигодонабувач

4. Однією з ознак президентської республіки є те, що:

А.     президент обирається парламентом

Б.      президент є главою держави і главою виконавчої влади

В.     уряд підзвітний парламенту

Г.      президент підзвітний парламенту

5. Критерієм відмежування однієї галузі права від іншої є:

А.     функції, які виконує галузь

Б.      предмет правового регулювання

В.     форма правового закріплення галузі

Г.      особливості правових норм, що в неї входять

6. Яке слово пропущене у наведеному конституційному положенні: „Використання _____ праці забороняється”?

А.     примусової

Б.      благодійної

В.     військової

Г.      фізичної

7. Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України,  який підлягає  затвердженню  Верховною Радою  України з моменту звернення Президента України:

А.     негайно

Б.      протягом одного дня

В.     протягом  двох днів

Г.      протягом трьох

8. На прокуратуру не покладаються функції щодо:

А.     підтримання державного обвинувачення в суді

Б.      представництва інтересів громадянина або держави в суді у визначених законом випадках

В.     здійснення нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство

Г.      здійснення загального нагляду

9. Особа, яка схилила іншого співучасника до вчинення злочину,називається:

А.     підмовник

Б.      пособник

В.     підбурювач

Г.      організатор

10. Властивість державної влади, що виступає як визнання соціальними масами цієї влади і як здатність пануючих переконати підвладних у справедливості своїх домагань, називається:

А.     легітимністю

Б.      легальністю

В.     підвідомчістю

Г.      правомірністю

 

ІІ.Дайте визначення юридичних термінів. Наведіть приклади їх застосування  у правовому контексті (всього – 9 балів). 

 

трудовий мігрант, дитячий будинок сімейного типу, сецесія

Визначення поняття

Галузь регулювання

Приклад застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Назвіть п’ять (всього – 15 балів):

1. видів місцевих виборів (5 балів)

2. превентивних поліцейських заходів (5 балів)

3. складових символіки комуністичного тоталітарного режиму, пропаганда якого заборонена(5 балів)

 

ІV. Правова процедура (всього – 10 балів)

Особливості судового порядку усиновлення

 

V. Характеристика правового явища (всього – 10 балів)

Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб

 

VІ. Порівняйте наведену пару понять за схемою (всього – 6 балів)

спільне

поняття

відмінне

 

Цивільно-правова відповідальність та адміністративно-правова відповідальність

 

 

Нормативно-правовий договір та нормативно-правовий акт

 

 

VІІ. Знайдіть помилки у тексті (5 балів)

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою було винесено законопроект про скасування податку на дохід громадян. Попередньо для проведення референдуму ініціативною групою було зібрано 220 000 голосів громадян України у семи областях більш ніж по 30 000 підписів у кожній. У референдумі взяли участь 50 % громадян України, які володіють правом голосу. З них 89 % висловилися «за» скасування податку. Проте Верховна Рада України не схвалила результати народного волевиявлення, тому вони не були реалізовані.

 

VІІІ. Дайте правову оцінку:

 

А) ситуація (4 бали)

14-річний Сергій у день свого народження близько опівночі вчинив розбійний напад на громадянина К.

Які ще, окрім віку кримінальної відповідальності, є обов’язкові ознаки суб’єкта злочину? З якого моменту особа вважається такою, що досягла певного віку? З якого віку наступає кримінальна відповідальність за розбій? Чи є 14-річний Сергій суб’єктом злочину?

 

Б) задача (6 балів)

Громадянин П. залишив колишній дружині-громадянці Н. записку про те, що він вступив на контрактну службу і відправляється на війну в іншу державу. Після цього жодних відомостей про нього не було, хоча Н. неодноразово вживала заходів для одержання таких відомостей. Через рік Н. звернулася до суду із заявою про оголошення П. померлим.  

Бажаємо успіху!10