На сайті:

На сайті 184 гостей та відсутні користувачі

ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

 Лабораторія управління та організації освіти – це структурний підрозділ ОІППО,

який включає в себе відділи:

 • роботи з керівними кадрами загальноосвітніх шкіл області,
 • координації роботи з районними (міськими) методичними службами області, працює у системі діяльності всіх підрозділів інституту, забезпечує на основі діагностично-прогностичного аналізу освітніх процесів регіону ефективну систему науково-методичної роботи з керівниками освітніх закладів усіх типів шкіл, методичних служб області.

 

Мета роботи лабораторії:


Lab

- забезпечити чітку, цілісну систему планування та аналізу діяльності усіх структурних підрозді лів інституту з реалізації основних завдань післядипломної освіти;

- на діагностичній основі вивчити і задовольнити запити керівників, логопедів, вихователів ГПД загальноосвітніх шкіл усіх типів, методичних служб регіону в інформаційно-методичному забезпеченні освіти в області як цілісної системи підвищення якості надання освітніх послуг.

Напрями діяльності лабораторії:


організація експертизи освітніх процесів у регіоні;

 • оновлення змісту курсової підготовки керівників навчальних закладів, дефектологів, вихователів відповідно до вимог сучасності;
 • створення банку даних кадрового забезпечення керівників загальноосвітніх навчальних закладів,методистів Р(М)К відділів та управлінь освіти, методичних служб області;
 • створення чіткої системи координації, планування та аналізу діяльності усіх структурних підрозділів інституту для забезпечення роботи інституту в цілому як системи;
 • створення інформаційно-методичної бази для реалізації різноманітних освітніх ініціатив;
 • інформаційно-аналітична, організаційно-методична допомога і патронаж керівників, дефектологів, вихователів ГПД загальноосвітніх навчальних закладів та методичних служб області у впровадженні новітніх освітніх технологій та нетрадиційних корекційних методик;
 • координація навчальних, навчально-тематичних планів, програм, пов'язаних з особистісно орієнтованим підходом до підвищення кваліфікації у системі курсової підготовки;
 • проведення моніторингу рівня професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, дефектологам, вихователям ГПД;
 • підтримка та психолого-методичний супровід інноваційної діяльності керівника, дефектолога, вихователя ГПД на робочому місці;
 • підтримка та психолого-методичний супровід інклюзивного навчання;
 • послідовне здійснення апробацій нововведень, узагальнення, моделювання досвіду й вироблення практичних рекомендацій щодо їх подальшого впровадження;
 • сприяння розвиткові логопедичної служби області, організації нових логопунктів і кабінетів;
 • здійснення навчально-консультативної діяльності з дефектологами області;
 • розвиток проективної культури;
 • проектно-впроваджувальна діяльність, реалізація проектів “Професійна компетентність”, “Інноваційний розвиток ЗНТ”, “Інноваційний менеджмент”;
 • корекційна педагогіка.

Завдання діяльності лабораторії:


реалізація регіональної освітньої програми, виконання завдань, передбачених перспективним, річним планом роботи інституту з координації науково-методичної діяльності у регіоні;

 • інформаційно-аналітична та організаційно-методична допомога керівникам шкіл, дефектологам, вихователям ГПД, методичним службам області в розвитку їх професійної компетентності;
 • упровадження в навчальний процес курсової підготовки керівників, дефектологів, вихователів ГПД надбань психолого-педагогічної науки, новітніх педагогічних технологій та нетрадиційних корекційних методик;
 • організація та координація науково-методичної роботи з педкадрами області на основі сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, нових освітніх проектів та програм;
 • діагностика вивчення можливостей реалізації освітніх проектів та програм в освітньому закладі, районі, області.

Кадровий склад


Ольга Нижник, завідувач лабораторії, методист із питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами закладів нового типу;

Алла Дутчак, завідувач відділу координації роботи з районними (міськими) методичними службами області, методист з питань організації роботи з методичними службами району;

Ігор Струк, методист з питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними працівниками вечірніх шкіл, консулатаційних пунктів;

Наталія Шеремета, методист з питань організації навчально-методичної роботи з дефектологами області: логопедами, сурдо-, тифло-, корекційними педагогами, координатор упровадження та розвитку інклюзивної моделі освіти;

Світлана Клімковська - завідувач відділу управління закладами загальної середньої освіти, методист з питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл усіх типів;

Галина Пониполяк, методист з питань організації навчально-методичної роботи із заступниками директорів шкіл з навчально-виховної роботи (усіх типів шкіл);

Галина Дмитрів, методист з питань організації навчально-методичної роботи з вихователям ГПД загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатних закладів усіх типів, координатор програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”;

Людмила Томенчук , методист із питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами шкіл-інтернатів усіх типів; координатор упровадження профільного навчання,

Іванна Богоніс, спеціаліст з міжнародних зв'язків,

Волошин Оксана Миронівна, завідувач відділу інклюзивного та інтегрованого навчання,

Сав'юк Галина Дмитрівна, методист відділу інклюзивного та інтегрованого навчання.

Наші здобутки


Три переможці Всеукраїнського конкурсу керівників шкіл "Лідери XXI ст."

 • 10 переможців Всеукраїнського конкурсу “Сто кращих шкіл України”
 • Чотири переможці Всеукраїнського конкурсу “Сто кращих директорів України”
 • Два переможці Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу модель сільської школи
 • Переможці Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоровя”
 • Переможець Всеукраїнського конкурсу “Заступник директора з виховної роботи”
 • 12 переможців обласного конкурсу “Директор сільської школи”
 • 12 переможців обласного огляду-конкурсу на кращий районний (міський) методичний кабінет
 • Три переможці обласного конкурсу “Кращий методичний кабінет школи-інтернату”
 • Лауреати конкурсу “Вчитель року” (номінації “Директор школи”, “Заступник директора школи”)

Наші публікації


Робоча папка керівника ЗНЗ: планування, контроль / Упоряд. О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська ; 2007. – Випуск 1.

 • Робоча папка керівника ЗНЗ: державно-підсумкова атестація та організоване завершення навчального року / Упоряд. О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська); 2007. – Випуск 2.
 • Робоча папка керівника ЗНЗ: класні журнали. Домашні завдання / Упоряд. О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська) ; 2007. – Випуск 3.
 • Ідеї. Пошуки. Знахідки / Упоряд. О. Нижник, творча група керівників ЗНТ). – Випуски 1-7.
 • Сільська школа: реалії та перспективи / Упоряд. Л. Келембет, С. Клімковська, О. Нижник); 2008. – Випуск 2-3.
 • План роботи методичного об’єднання / Упоряд. О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська); 2007.
 • Методичний вісник / Упоряд. Л. Скальська,, О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська); 2008. – Випуск 1.
 • Методичний вісник / Упоряд. Л. Скальська,, О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська); 2009. – Випуск 2.
 • Модель плану роботи класного керівника (Щоденник) / Упорядник Г. Муращик; 2002.
 • О.Нижник. Орієнтовні моделі наказів: Методичний посібник. 2009. – Випуск 2.
 • Первоцвіти. Випуск 1 /Упорядник О.Нижник, М.Гришин, 2010
 • Первоцвіти. Випуск 2 /Упорядник О.Нижник, М.Гришин, 2011
 • Заклади нового типу Івано-Франківщини (інформаійний довідник ),/упорядник о.нижник, І.Доронюк та ін), 2011

 

Нині в лабораторії працює 8 методистів:

Ольга Нижник, завідувач лабораторії, методист із питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами закладів нового типу;

Алла Дутчак, завідувач відділу координації роботи з районними (міськими) методичними службами області, методист з питань організації роботи з методичними службами району;

Ігор Струк, методист з питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними працівниками вечірніх шкіл, консулатаційних пунктів, міжнародної співпраці;

Наталія Шеремета, методист з питань організації навчально-методичної роботи з дефектологами області: логопедами, сурдо-, тифло-, корекційними педагогами, координатор упровадження та розвитку інклюзивної моделі освіти;

Світлана Клімковська - завідувач відділу управління закладами загальної середньої освіти, методист з питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл усіх типів;

Галина Пониполяк, методист з питань організації навчально-методичної роботи із заступниками директорів шкіл з навчально-виховної роботи (усіх типів шкіл);

Галина Муращик, методист з питань організації навчально-методичної роботи з вихователям ГПД загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатних закладів усіх типів, координатор програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”;

Людмила Томенчук , методист із питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами шкіл-інтернатів усіх типів; координатор упровадження профільного навчання.

 
 

 

Форми науково-

методичної взаємодії

Курсовий період (форми навчання, види курсової підготовки):

очна

дистанційна

перманентна

авторські курси

проблемні курси

курси зі спецкурсами

Міжкурсовий період:

Конференції, семінари, педагогічні читання

творчі, динамічні групи

дидактичні майстерні-лабораторії

майстер-класи

тематичне методичне консультування

методичні (управлінські) діалоги

дискусії, брифінги

тематичні виставки, конкурси

школи молодого керівника (методиста)

публікації