На сайті:

На сайті 176 гостей та відсутні користувачі

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

Кафедра педагогіки та психології має давнє коріння. З 1947 року згідно структури тодішнього Станіславського (тепер Івано-Франківського) інституту удосконалення кваліфікації вчителів був створений кабінет педагогіки, який очолювали цікаві неординарні особистості Є.М.Лейкіна (1947 – 1949), М.Т.Усенко (1949 – 1955 р), О.Д.Луценко, О.Д.Ліуш, Г.І.Янцур (1956 – 1966).

Починаючи з 1989 року інститут удосконалення вчителів відкриває кафедру педагогіки і суспільних наук. Завідувачем її став Роман Скульський, кандидат педагогічних наук. У цьому ж році доцентом кафедри призначено Олександра Рубіна, кандидата філософських наук, який згодом очолив кафедру і керував нею до 1993 року.

В результаті реорганізації у 2006 році була створена кафедра педагогіки та психології шляхом об’єднання кафедри педагогіки і кафедри психології та соціології освіти, яку очолила Л.Калуська.

З 2010 року завідувачем кафедри педагогіки та психології призначено Треф’яка Я.І.

 

Основні напрями діяльності кафедри

Ключова проблема, над якою працюють науковці кафедри “Науково-методичне забезпечення та психологічний супровід підвищення професійного рівня педагогів у сучасних умовах післядипломної освіти”, реалізується через наступні напрями діяльності:

  • навчальну та наукову роботу;
  • видавничу діяльність; експериментальні дослідження;
  • науково-методичний супровід освітніх інновацій;
  • вивчення, узагальнення та упровадження передового педагогічного досвіду;
  • робота в міжнародних, всеукраїнських та регіональних проектах.

 

Кадровий склад кафедри:


Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує 9 працівників: 1 професор, 4 доценти, 2 старші викладачі, 2 викладачі, 1 старший лаборант. Це: Треф’як Я.І., завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; Я. Заборовський, кандидат історичних наук, професор; Л. Калуська, кандидат педагогічних наук, доцент; Н. Назарук, кандидат психологічних наук, доцент; М. Матішак, кандидат наук; Н. Глинянюк, С. Сміх – старші викладачі; І. Гук, Г. Серединська – старший лаборант.

 

TrefjakТреф’як Ярослав Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології.

Проблема над якою працюють викладачі кафедри “Науково-методичне забезпечення та психологічний супровід підвищення рівня професійної компетентності педагогів області.

Автор 30 навчальних посібників, довідників з історії: “Нові підходи до вивчення історії українського козацтва (1991), “Наш край” (1993), “Літопис українського національного війська (1993), “Історія та розвиток української державності” (1993), “Історичні постаті Прикарпаття” (1996), “Методика краєзнавчої роботи в національній школі” (2002), “Історико-краєзнавчий довідник Прикарпаття” (2009), “Історія. Тестові, термінологічні завдання та інтелектуальні ігри на уроках. 6 клас. (2011), “Історія. Термінологічні диктанти, дидактичні та інтелектуальні ігри на уроках. 7 клас. (2011), біля 170 статей на історико-краєзнавчу та педагогічну тематику.

Життєве кредо: “Все піддаю сумніву”.


Sagajdak

Сагайдак Галина Володимирівна старший викладач кафедри педагогіки та психології, магістр. Захистила магістерську роботу на тему «Підготовка учителів початкових класів до використання інтерактивних технологій» при Університеті менеджменту освіти НАПН України.

Автор понад 10 публікацій. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів та проектів, зокрема: «Ранкові зустрічі: розвиток толерантності та взаємоповаги», «Лідери освітніх ініціатив», «Практична медіаосвіта». Тренер в межах програм «Крок за кроком», «Медіаосвіта(медіаграмотність)».

Основні проблеми, що входять до сфери наукових інтересів: підготовка учителів початкових класів до використання інтерактивних технологій, впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес початкової школи.

Життєве кредо: «Успіх приходить до того,хто робить те, що найбільше любить» (М.Форбс).


 Vasulkiv

Олена Юріївна Васильків – викладач кафедри, кандидат біологічних наук, автор 25 публікацій. серед яких навчально-методичний посібник для вчителя та наукові статті.Сфера наукових інтересів: формування предметних компетентностей з біології в учнів.


nazaruk N

Назарук Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій з проблем професійного вигорання, педагогічної психогігієни, розвитку дітей дошкільного віку, зокрема, науково-методичний посібник “Психологічна діагностика та профілактика психічного здоров’я педагога: тренінг-курс”, “Розвиток уяви дошкільників: використання наукових ідей О.М. Дяченко” (у співавторстві з Н. М. Бабій). Учасник 15 всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів та проектів, зокрема, “Рівний доступ до якісної освіти в Україні”. Нагороджена нагрудним знаком “Молодий науковець року – 2007”. Член експертної групи при Науково-методичній раді ОІППО, вчений секретар Науково-методичної ради ОІППО.Глинянюк Наталія Василівна, старший викладач, магістр. Автор понад 40 публікацій, серед них – інформаційний бюлетень для старшокласників “Стрес. Боротися чи…”, збірник наукових повідомлень “Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення” (за редакцією М. Белея. Н. Глинянюк, Б. Грицишина, Ю. Сидорика), трьох збірників методичних рекомендацій щодо роботи психологічної служби області. У її авторстві – Перспективна програма психологічного супроводу навчально-виховного процесу в Івано-Франківській області “Рівновага”; «Програма діагностики математичної обдарованості дітей віком від 5 до 15 років. Тренер в межах всеукраїнських програм: для підлітків за методом “рівний рівному”, профілактики шкідливих звичок “Діалог”, “Інклюзивна освіта”. Учасник Міжнародного проекту “Міжкультурна освіта в школі”. Переможець Всеукраїнського фестивалю педагогічних інновацій (2009 р.), який провели Черкаський ОІППО спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України. Основні проблеми, що входять до сфери професійних інтересів – психологічні особливості змісту сучасних педагогічних нововведень – компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів та профільного навчання; проблеми змісту роботи психологічної служби системи освіти.

Сміх Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки та психології. Автор понад 13 публікацій. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України. Основні проблеми, що входять до сфери професійних інтересів – українознавство в змісті навчання початкової школи; духовний розвиток особистості; науково-методичний супровід роботи групи продовженого дня; використання творчої спадщини визначних педагогів Східної Галичини XX століття у навчально-виховному процес. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, зокрема, "Організаційно-педагогічні засади функціонування ГПД в умовах ЗНЗ", “Українська освіта в світовому часопросторі”.

FedunМарія Романівна Федунь – доктор філологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології. Має у своєму доробку дві монографії (“Мемуарна спадщина Осипа Назарука” (2000); “Вітчизняна мемуаристика в Західній Україні першої половини ХХ століття: історичні тенденції, жанрова специфіка, поетика” (2010)), три навчально-методичні по¬сіб¬ни¬ки (“Методичні вказівки і плани практичних занять з курсу “Ділова українська мова” для студентів І курсу” (2002); “Вивчення українських народних дум у сьомому класі загальноосвітньої школи” (2003); “Вивчення творчості Богдана Лепкого в загальноосвітній школі. Методичні поради для вчителя української літератури” (2006)), чотири наукові видання (“Щоденник. (Листопад 1914–січень1915)” Марка Черемшини” (2005); “Публіцистика та мемуари Осипа Назарука” (2006); “Осип Назарук. Мемуари” (2010); “Тарас Шевченко і Західна Україна” (2014)), понад 100 наукових статей, низку публікацій у періодиці. Член НТШ (2006). Академік Української академії акмеологічних наук (2009). Ви¬ступала з науковими розвідками більш як на 60-и наукових конференціях і трьох міжнародних кон¬гресах. Автор і керівник дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня “Українознавчий аспект у про¬цесі використання мемуаристики на уроках літератури та позакласній ро¬бо¬ті в загальноосвітніх навчальних закладах”, науково-методичного проекту «Літературне Опілля». Лауреат обласної премії імені Марійки Підгірянки в номінації “Література”(2016) Івано-Франківського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” (за книгу “Тарас Шевченко і Західна Україна”). Сфера зацікавлень науковця: мемуаристика українських письменників та її використання на уроках літератури та позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах, літературне краєзнавство.