На сайті:

На сайті 127 гостей та відсутні користувачі

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

 

mar

 

 

Оксана Яківна Мариновська,

 

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Мета роботи кафедри:


Забезпечити науково-методичний супровід розвитку професіоналізму керівників закладів освіти та педагогів області щодо реалізації державних стратегічних завдань реформування змісту освіти

   
  Основні напрями діяльності кафедри:

  Kaf_menedg

  Нормативно-правове забезпечення освітнього менеджменту в системі післядипломної педагогічної освіти в регіоні.

  Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

  Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи.

  Науково-методичний супровід упровадження інновацій.

  Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

  Науково-методичне забезпечення моделювання інноваційного розвитку школи.

  Реалізація міжнародних та всеукраїнських проектів, програм.

  Науково-методичне забезпечення менеджменту інновацій у системі післядипломної педагогічної освіти
   

    

    НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ


    

   «Історико-філософські аспекти виховання особистості школяра» (О. Ярош, канд. філос. наук, доцент)

   «Теоретико-методичні аспекти правової культури суб‘єктів освітньої діяльності» (У. Лукач, канд. політ. наук, доцент)

   «Теоретико-методологічні засади управління якістю підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ» (Р. Зуб’як, канд. пед. наук, доцент, ректор)

   «Теоретико-методологічні засади технологічного проектування інноваційного розвитку ЗНЗ» (О. Мариновська, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій)

   «Розвиток управлінської компетентності керівника ЗНЗ засобами технологічного проектування» (О. Нижник, магістр з управління навчальним закладом, ст. викладач, завідувач лабораторії організації і управління освіти)

   «Педагогічні умови організацій профільного навчання освітньому окрузі сільської місцевості» (Л. Келембет, ст. викладач)

   «Теоретико-методологічні засади технології розвивального навчання в системі післядипломної педагогічної освіти» (О. Барабаш, канд. пед. наук, доцент, проректор з наукової роботи)

   «Організаційно-педагогічні умови діяльності авторських творчих майстерень педагогів інституту післядипломної педагогічної освіти» (Г. Стрільчик, ст. викладач, завідувач лабораторії педагогічного досвіду та етнопедагогіки)

   «Педагогічні умови адаптивно-ігрової діяльності учнів початкової школи» (Г. Адамович, ст. викладач)

   «Технологія підготовки науково-методичних працівників інституту післядипломної педагогічної освіти до використання хмарних технологій у дистанційному навчанні» (М. Бігун, канд. фіз.-матем. наук, доцент)

   «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» (Є. Островський, методист кафедри з дослідно-експериментальної роботи)

    

    МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ, ДОВІДНИКИ, ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ


   • Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : монографія / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте ; Полтава : Довкілля, 2009. – 500 с.
   • Зуб’як Р. Упровадження системи управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх закладів сільської місцевості / Роман Зуб’як. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. – 58 с.
   • Барабаш О. Програма та навчально-методичне забезпечення тренінг-курсу «Формування лідерських якостей сучасного педагога» : навч.-метод. посіб / О. Барабаш, Н. Глинянюк, Л. Мінда. – Івано-Франківськ, ОІППО. – 2012. – 122 с.
   • Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну : [наук.-метод. посіб.] / Оксана Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.
   • Ярош О. Християнська етика чи християнська мораль? Посібник для слухачів католицького інституту / Ондор Ярош. – Ujelet, 2011. – 210 с.
   • Ярош О. Догматика для всіх : метод. посіб. для вчителя / Ондор Данилович Ярош. – Івано-Франківськ : ДКД, 2007. – 170 с.
   • Ярош О. Нариси з історії розвитку християнської думки : метод. посіб. для вчителя / Ондор Данилович Ярош. – Івано-Франківськ : ДКД, 2005. – 288 с.
   • Ярош О. Д. Свято і традиції святкування в християнстві : метод. посіб. / Ондор Данилович Ярош. – Івано-Франківськ : Дкд, 2012. – 125 с.
   • Ярош О. Д. Християнська етика, чи філософія християнської моралі : метод. посіб. / Ондор Данилович Ярош. – Івано-Франківськ : Дкд, 2012. – 137 с.
   • Барабаш О. Модуль «Філософські основи сучасної освіти» : навч.-метод. матеріали для самост. роб. слухачів курсів / Ольга Барабаш, Ондор Ярош. – Івано-Франківськ, 2010. – 60 с.
   • Барабаш О. Практико-орієнтовані навчальні проекти в системі курсової підготовки вчителів музичного мистецтва / О. Барабаш, Н. Глинянюк, В. Римар. – Івано-Франківськ, 2008. – 52 с.
   • Хай співає дітвора : посіб. для муз. кер. ДНЗ / упоряд. : О. Барабаш, Н. Бабій. – К., 2004. – 103 с.
   • Перші кроки шкільного життя : метод. посіб. / авт.-упор. О. Барабаш, Л. Загрійчук, О. Лукіна. – Івано-Франківськ : ДКД, 2007. – 100 с.
   • Збірник задач, вправ і тестових завдань з математики. 3–4 клас. (Програма розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова) / упоряд. : О. Барабаш, Л. Мартинюк. – Івано-Франківськ : ОІППО. – 70 с.
   • Калуська Л. Дошкільне тіловиховання. Вплив рухової активності на здоров'я дитини дошкільного віку : практ.-орієнт. зб. матеріалів на допомогу вихователям та батькам / Л. Калуська, З. Калуський, М. Гуменюк.  – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 184 с.
   • Організація дослідно-експериментальної діяльності в навчальному закладі : метод. матеріали / авт.-упорядк. Л. Келембет, О. Піщак. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. – 56с.
   • Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності проектно-впроваджувального типу / Оксана Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2004. – 24 с.
   • Впровадження педагогічних інновацій: організація науково-методичної роботи в регіоні : [наук.-метод. зб. / упоряд. : Н. Д. Попович] ; за ред. О. Я. Мариновської. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. – 68 с.
   • Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. / упоряд. : З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. / за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. – 218 с.
   • Освітня система “Довкілля”: методичний менеджмент інновацій у системі проектно-впроваджувальної діяльності : [наук.-метод. зб. / упорядк. : О. Мариновська, С. Юсипчук] ; за ред. О. Мариновської. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 204 с.
   • Розвиток регіональної складової змісту і форм освіти в Івано-Франківській області: інформ. каталог / упор. : Р. Зуб’як, Л. Калуська, О. Барабаш. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2011. – 34 с.
   • Сільська школа: реалії та перспективи : зб. матер. / упоряд. : Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. – Вип. 4. – 130 с.
   • Сільська школа: реалії та перспективи : зб. матер. / упоряд. : Л. Келембет, П. Лосюк. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2009. – Вип. 5. – 122 с.
   • Сільська школа: реалії та перспективи : зб. матер. / упоряд. : Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2010. – Вип. 6. – 130 с.
   • Сільська школа: реалії та перспективи : зб. матер. / упоряд. : Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011.– Вип. 7. – 168 с.
   • Сільська школа: реалії та перспективи : наук-метод. зб. / упоряд. : Л. Келембет, Г. Пониполяк. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2003. – Вип. 1. – 152 с.
   • Сільська школа: реалії та перспективи : наук-метод. зб. / упоряд. : Л. Келембет, С. Клімковська, О. Нижник. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. – Вип. 2−3. – 142 с.
   • Сільська школа: реалії та перспективи : наук.-метод. зб. / упоряд. : Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – Вид. 8. – 160 с.
   • Технологія організації науково-методичної роботи з керівниками районних (міських) шкіл ППД : наук.-метод. зб. / упоряд. : О. Д. Барабаш, Н. В. Глинянюк, Г. Д. Слободян / за ред. О. Барабаш. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2011. – 146 с.
   • Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду дошкільних навчальних закладів Івано-Франківшини / упор. : Н. М. Бабій, Г. Й. Мишаста, Г. Д. Слободян / за ред. Г. Д. Слободян. – Івано-Франківськ : ЦОТ «Галицький тракт», 2011. − 44 с.
   • Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду вчителів української мови і літератури Івано-Франківщини / упор. Г. Д. Слободян. – Івано-Франківськ, 2012. – 40 c.
   • Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : зб. наук.-метод. матеріалів / упор. Н. Уманців, Я. Козленко, С. Худецька ; наук. ред. О. Мариновська. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. – 270 с.
   • Науково-методичний супровід інноваційної діяльності Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: з досвіду роботи : [наук.-метод. зб. / наук. ред. Т. Сущенко, О. Мариновська, Р. Зуб’як]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. – 591 с.
   • Зміст та особливості національного виховання у сучасному освітньому закладі : наук.-метод. зб. / упоряд. : Л. І. Келембет, О. О. Фляк, О. М. Риндич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 320 с.
   • Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом здоров’язбережувальних технологій : практикум для вчителів / за ред. Л. М. Загрійчук, Г. Д. Слободян. – Івано-Франківськ, 2013. – 164 с.
   • Ігри та вправи з риторики: практикум для вихователів дошкільних навчальних закладів / за ред. Н. М. Бабій, Г. Д. Слободян. – Івано-Франківськ, 2013. – 298 с.
   • Вивчення архітектури в шкільному курсі образотворчого мистецтва: електронний посібник / за ред. Н. П. Буяк, Г. Д. Слободян, В. В. Демківа. – Івано-Франківськ, 2013. – 201 с.
   • Барабаш О. Д. Формування лідерських якостей сучасного педагога (програма та навчально-методичне забезпечення тренінг-курсу) / О. Д. Барабаш, Н. В. Глинянюк, Л. З. Мінда : навч.-метод. посіб. – Івано-Франківськ : ПП Кушнір Г. М., 2013. – 103 с.
   • Ярош О. Д. Філософія / О. Д. Ярош : навч.-метод. посіб. для студ. (угор. мов. для пед. і-ту ім. Ференца Ракоці ІІ). – Дебрецен : Ujember, 2013. – 45 с.
   • Ярош О. Д. Питання теорії пізнання з стародавніх часів до кінця ХХ століття / О. Д. Ярош : підруч. з філософії. – Берегово : Beregszászi magyar főiskolа, 2013. – 205 с. 

    


   55vgdghdfvdv

   45ghthtth

    diagr 1 pms

   diagr 2 zo

   diagr 3 mvd