На сайті:

На сайті 112 гостей та відсутні користувачі

"Джерела" №1-2 (57-58), 2009

obkl_dj_09ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ
Іван Зайченко. Психологічні основи педагогіки Григорія Ващенка

Ольга Дольська. Сучасний викладач вищого навчального закладу: філософська рефлексія розуму

Тетяна Літовка. Професійна діяльність викладача вищого навчального закладу як різновид творчої інтелектуальної праці

Ірина Кучерак. Навички професійного спілкування майбутніх учителів як важливий компонент готовності до педагогічної діяльності

Людмила Буркова. Наукові підходи до розуміння поняття ''задача'' в навчальному процесі

Ольга Барабаш. Створення оптимальних умов для соціалізації дітей дошкільного віку в умовах гірського села

Ольга Куцінко. Синдром гіперактивності в дітей і школа XXI століття

МЕТОДИКА

Галина Жемчужкіна. Організація самостійної роботи пізнавально-пошукового типу на уроках математики в системі розвивального навчання

Ніна Гук. Психологічний супровід розвивального навчання

Наталія Скоморовська. Екологічне виховання засобами літератури в умовах освітнього середовища школи

Ірина Лучків, Петро Якубовський, Іванна Бродин. Науково-методичний супровід упровадження компетентнісно орієнтованого підходу при вивченні фізики

Роман Лучицький. Електронний навчальний ресурс як основа індивідуалізації навчання фізики студентами спеціальності ''Нафтогазова справа''

Ярослав Остафійчук. Валеологічний компонент змісту навчальних програм як засіб професійної підготовки майбутніх студентів-медиків

Світлана Барило. Ретроспективний аналіз розвитку клавішно-ударних інструментів