На сайті:

На сайті 129 гостей та відсутні користувачі

"Джерела"  № 1 (33), 2003

У першому числі журналу освітяни ознайомляться з постаттю О. Духновича, який зайняв помітне місце в історії культурно-освітнього руху русинів-українців Закарпаття та Східної Галичини ХІХ ст., видатним педагогом, літератором, організатором народного шкільництва, активним світським і церковним діячем.

Комплекс деструктивних тенденцій пов'язаний з багатьма проблемами розвитку в молодшому шкільному віці, які назріли на часі й вимагають втручання не тільки педагогів, психологів, а й влади. Про це можна прочитати в статті "Актуальні проблеми патологічного формування особистості в молодшому шкільному віці".

Викликає зацікавлення матеріал рубрики "Зміст освіти" про освіту та професійне самовизначення особистості.

Думається, що приверне увагу вчителя історії дослідження про останній напад татар на галицькі землі. Далі - розповідь про Коломийський педагогічний коледж як структурний підрозділ Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

У розділі "Методика" вчителі-практики діляться досвідом проведення нетрадиційних уроків, позакласних заходів.

У "Національному вихованні" згруповані матеріали, присвячені розвитку сучасної валеології в Україні. Науковці і педагоги на сторінках видання окреслюють проблеми, пошуки, знахідки шкільної валеологічної освіти, розуміючи значимість навчально-виховного закладу у формуванні здорового способу життя особистості.

Джерела: Науково-методичний вісник Івано-Франківського ОІППО. - 2003. - № 1(33).

У першому числі журналу освітяни ознайомляться з постаттю О. Духновича, який зайняв помітне місце в історії культурно-освітнього руху русинів-українців Закарпаття та Східної Галичини ХІХ ст., видатним педагогом, літератором, організатором народного шкільництва, активним світським і церковним діячем.

Комплекс деструктивних тенденцій пов'язаний з багатьма проблемами розвитку в молодшому шкільному віці, які назріли на часі й вимагають втручання не тільки педагогів, психологів, а й влади. Про це можна прочитати в статті "Актуальні проблеми патологічного формування особистості в молодшому шкільному віці".

Викликає зацікавлення матеріал рубрики "Зміст освіти" про освіту та професійне самовизначення особистості.

Думається, що приверне увагу вчителя історії дослідження про останній напад татар на галицькі землі. Далі - розповідь про Коломийський педагогічний коледж як структурний підрозділ Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

У розділі "Методика" вчителі-практики діляться досвідом проведення нетрадиційних уроків, позакласних заходів.

У "Національному вихованні" згруповані матеріали, присвячені розвитку сучасної валеології в Україні. Науковці і педагоги на сторінках видання окреслюють проблеми, пошуки, знахідки шкільної валеологічної освіти, розуміючи значимість навчально-виховного закладу у формуванні здорового способу життя особистості.

Джерела: Науково-методичний вісник Івано-Франківського ОІППО. - 2003. - № 2(34).

Демократизація управлінської діяльності, стилю керівництва, учнівське самоврядування, співробітництво, співтворчість. Як бачиться вирішення цих проблем, дізнаєтесь із виступів керівників освіти міста Калуша на сторінках видання.

Питанню вдосконалення змісту спеціальної освіти дітей з особливими потребами присвячено один із матеріалів розділу "Зміст освіти".

Про літературну діяльність учнів Української гімназії № 1 м. Івано-Франківська, шлях через мистецтво до вершин прекрасного, виховання добра і зла розповідають учителі-практики в матеріалах рубрики "Методика".

Проблемою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл зацікавить стаття "Інформаційні технології контролю навчальних досягнень учнів".

Джерела: Науково-методичний вісник Івано-Франківського ОІППО. - 2003. - № 3 (35).

Про волинську трагедію 1943 р. в оцінці польських та українських істориків розповідає автор відповідної статті.

Піднімається в часописі питання про відкриті уроки.

Про те, як проводять уроки вчителі історії, зарубіжної літератури, початкових класів знайдете матеріал у рубриці "Методика"

Багато для себе зможе почерпнути зі статті "Гуманістичне виховання підростаючого покоління в педагогічній спадщині Григорія Ващенка".

До витоків історії педагогіки привертають статті перших сторінок видання. Зосібна, ідеться про вчителя і вчительську працю у творчій спадщині педагогів-репрезентантів жіночого руху Західної України кінця ХІХ - першої третини ХХ століть, розкриваються ідеї добра і правди у вихованні національної свідомості галичанок.

Кілька авторів розділу "Педагогіка і психологія" об'єднались навколо постаті педагога і педіатра Януша Корчака, розглядаючи її у різних вимірах, підходячи до його спадщини з позиції нинішнього дня.

Екскурс у минуле до дати Волинської трагедії 1943, неоднозначний підхід до події польськими та українськими істориками - в одному з матеріалів рубрики "Зміст освіти".

Моделі впровадження інноваційних технологій, "комп'ютерний лікнеп" у системі післядипломної освіти знаходять своє місце і надалі на сторінках "Джерел".

І традиційно - національне виховання. На цей раз - розгляд проблеми через педагогічну спадщину Григорія Ващенка.

Джерела: Науково-методичний вісник Івано-Франківського ОІППО. - 2003. - № 4(36).

Уже починаючи з обкладинки видання, учитель знайомиться з розмаїттям змісту матеріалів, подій, що відбуваються в освітянському житті області. Далі - продовження у статтях, інформаціях.

У центрі уваги авторів - Національна доктрина розвитку освіти, окремі аспекти реалізації її завдань. У такому спектрі ними в рубриці "Педагогіка і психологія" дається гносеологічний аналіз питання духовної кризи особистості, пропонується вихід із "глухого кута".

Розділ "Зміст освіти" запрошує до обговорення організаційно-педагогічних засад методичної роботи в міжкурсовий період, елементів інформаційних технологій у системі діяльності кабінету курсової підготовки інституту післядипломної педагогічної освіти.

"Методика" збагачена матеріалами з досвіду роботи вчителів: від українських народних звичаїв як основи проведення нетрадиційних уроків та виховних заходів до формування мислення старших і молодших школярів через розв'язування математичних задач. Подаються поради, як провести кожен урок з користю; удосконалити форми і методи навчання математики; організувати дослідницьку роботу з хімії.