На сайті:

На сайті 216 гостей та відсутні користувачі

 

ІI технологічний етап

«КОНСАЛТИНГОВИЙ СУПРОВІД»

 

Науково-методичне консультування – основна форма консалтингового супроводу, що здійснюється у режимі on-line та of-line спілкування.

Передбачається надання консультацій з питань:

розроблення та реалізації науково-методичних проектів упровадження освітніх інновацій, укладання програми професійного розвитку педагогів-інноваторів, застосування діагностичного інструментарію для проведення педагогічних досліджень учителями;

підготовки майстер-класів педагогів-інноваторів, власних методичних розробок, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду щодо апробації, адаптації та впровадження інноваційних технологій, методик, нових форм та методів навчання і виховання;

організації і проведення вистави, фестивалю, форуму педагогічних інновацій тощо.

 

 

Зміст консалтингового супроводу

Консультаційні дні

Відповідальні

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Група технологій особистісної орієнтації

Технологія особистісно орієнтованого уроку (С.Подмазін)

Понеділок

О.Мариновська

Технологія “Створення ситуації успіху” (А.Бєлкін)

Понеділок

О.Мариновська

Технологія розвитку критичного мислення

Понеділок

Н.Скоморовська

Технологія сугестивного навчання (Г.Лозанов та ін.)

Понеділок

О.Мариновська

Біоадекватна технологія (Н.Маслова)

Понеділок

О.Мариновська

Кейс-технології

Понеділок

С.Бондаренко

Технологія портфоліо учня

Понеділок

Методисти

Тьюторська технологія (Т.Ковальова)

Понеділок

Л.Келембет

Акме-технології (В.Максимова)

Понеділок

О.Мариновська

Група технологій розвивальної спрямованості

Системи розвивального навчання Д.Ельконіна – В.Давидова

Вівторок

О.Барабаш

Система розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей (І.Волков)

Вівторок

О.Мариновська

Технологія розвивального навчання Л.Занкова

Вівторок

О.Мариновська

Освітня система “Інтелект України” (І.Гавриш)

Вівторок

О.Нижник

Педагогічна технологія “Росток” (Т.Пушкарьова)

Вівторок

С.Юсипчук

Технологія формування творчої особистості (Ю.Богоявленська та ін.)

Вівторок

Л.Келембет

Технологія К.Орфа “Гармонія музики і рухів”

Вівторок

Н.Бабій

Технологія раннього навчання читання Глена Домана

Вівторок

Н.Бабій

Технологія удосконалення загальнонавчальних умінь у початковій школі (В.Зайцев)

Вівторок

Г.Адамович

Група технологій проблематизації навчання

Технології проблемного навчання

Середа

О.Барабаш, О.Васильків

Технології ситуативного навчання

Середа

О.Барабаш, О.Васильків

Технологія навчання як дослідження

Середа

О.Барабаш

Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшулера

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Проектні технології навчання

Середа

О.Мариновська

Група технологій концептуалізації навчання

Технології інтегрованого навчання

Четвер

Г.Адамович, С.Бондаренко

Технологія інтегрованого навчання (О.Мариновська)

Четвер

О.Мариновська

Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей (В.Шаталов)

Четвер

О.Мариновська

Майндмеппінг (ментальні карти / карти пам’яті)

Четвер

О.Барабаш

Дидактична багатовимірна технологія В.Штейнберга

Четвер

О.Мариновська

Група технологій активізації навчання

Ігрові технології

П’ятниця

Г.Адамович

Інтерактивні технології (О.Пометун, Л.Пироженко)

П’ятниця

Н.Скоморовська

Технологія групових творчих справ (К.Баханов)

П’ятниця

С.Бондаренко

Технологія колективного способу навчання (О.Ривін, В.Дяченко)

П’ятниця

О.Барабаш

Технологія різнорівневого навчання (Дж.Керрол, Б.Блум, З.Калмикова)

П’ятниця

О.Барабаш

Технологія продуктивного навчання (І.Підласий)

П’ятниця

О.Мариновська

Група здоров’язбережувальних технологій

Здоров’язбережувальні технології

Четвер

Л.Загрійчук

Методика сенсорної свободи і психомоторного розкріпачення В.Базарного

Четвер

Л.Загрійчук

Здоров’язберігаюча освітньо-рухова методика “Навчання в русі” (О.Дубогай)

Четвер

Л.Загрійчук

Медико-педагогічна технологія гармонійного розвитку дітей “ПіснеЗнайко” (Н.Яновська)

Четвер

Л.Загрійчук

Технологія фізичного виховання дітей (М.Єфименко)

Четвер

Л.Загрійчук

Методика оздоровчої фізичної культури: фітбол (Аквіліано Касані, Джоан Мауер)

Четвер

Л.Загрійчук

Арт-терапевтичні технології: казкотерапія, піскотерапія та ін.

Четвер

Л.Підлипна

Гештальт-терапія: метод тілесно-орієнтованої психотерапії

Четвер

Л.Підлипна

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

Дошкільна, початкова освіта

Ранкові зустрічі

П’ятниця

Г.Сагайдак

Лєго

П’ятниця

С.Юсипчук

Щоденні 5

П’ятниця

Г.Адамович

Щоденні 3

П’ятниця

Г.Адамович

Рахункові палички Кюїзенера

П’ятниця

Г.Адамович, Н.Бабій

Логічні блоки Дьєнеша

П’ятниця

Г.Адамович, Н.Бабій

Сторітеллінг

П’ятниця

Г.Адамович, Н.Бабій

Методика Нікітіних

П’ятниця

Г.Адамович, Н.Бабій

Методика Воскобовича

П’ятниця

Г.Адамович, Н.Бабій

Методика "Persona Dolls" (Лялька як персона)

П’ятниця

Г.Адамович, Н.Бабій

Планування навчання через дослідження за запитами учнів (Inquiry based learning)

П’ятниця

Г.Адамович

Ментальна арифметика ("Індіго")

П’ятниця

Г.Адамович

Ейдетика (І.Матюгін, Є.Антощук та ін.)

П’ятниця

Г.Адамович

Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації (Г.Чепурний)

П’ятниця

Г.Адамович

Методика розвитку художньо-мовної компетентності (Н.Гавриш)

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Методика використання карт розумових дій та коректурних таблиць (Н.Гавриш)

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі (К.Крутій)

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Л.Шульга)

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Методика використання схем-моделей для навчання дітей описових розповідей (Т.Ткаченко)

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Методика використання схем-моделей для навчання дітей творчого розповідання (О.Дяченко)

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною (П3) (Т.Піроженко)

Середа

Н.Бабій, Л.Мінда

Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти М.Зайцева

Вівторок

Н.Попович

Методика формування навички швидкісного читання (І.Федоренко)

Вівторок

Н.Попович

Методика навчання читанню Л.Штейнберга

Вівторок

Н.Попович

Методика навчання читання, письма, іноземної мови (О.Кушнір)

Вівторок

Н.Попович

Предмети суспільно-гуманітарного циклу

Система Є.Ільїна: викладання літератури як предмета, що формує людину

Середа

Н.Уманців

Технологія розвитку читацької діяльності старшокласників (О.Ісаєва)

Середа

Н.Уманців

Методика аналізу епічного твору за системою ключових епізодів (О.Мариновська)

Середа

О.Мариновська

Методика аналізу епічного твору параболічного типу (Г.Островська)

Середа

Г.Островська

Методика вивчення біографії письменника (Г.Островська)

Середа

Г.Островська

Методика компаративного аналізу тексту (Л.Мірошниченко та ін.)

Середа

Н.Уманців

Методика культурологічного аналізу художнього твору (З.Кирилюк та ін.)

Середа

Г.Островська, Н.Уманців

Методика лабораторно-практичних робіт (К.Баханов)

Середа

С.Бондаренко

Технологія комунікативного навчання іншомовної культури (Є.Пассов)

Середа

Ю.Косенко

Предмети природничо-математичного циклу

Технологія навчання математики на основі розв’язування задач (Р.Хазанкін)

Четвер

Л.Голуб

Технологія формування екологічної культури старшокласників у навчанні природничо-науковим дисциплінам (В.Гузь)

Четвер

О.Васильків

Методика фізичного експерименту

Четвер

П.Якубовський

Технології STEM та STEAM-освіти

Четвер

О.Васильків

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ

Гуманно особистісна технологія Ш.Амонашвілі

Понеділок

Л.Келембет

Технології особистісно орієнтованого виховання (І.Бех)

Понеділок

Л.Келембет

Методика колективних творчих справ (І.Іванов)

Понеділок

Л.Келембет, О.Фляк

Проектні технології виховання

Понеділок

Л.Келембет, О.Фляк

Технологія життєвого проекту та життєпроектування (І.Єрмаков, Д.Пузіков)

Понеділок

Л.Келембет, О.Фляк

Система психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учня ЗНЗ (В.Киричук)

Понеділок

Л.Томенчук

Педагогіка життєтворчості (І.Єрмаков та ін.)

Понеділок

Л.Келембет, О.Фляк

Педагогіка співробітництва

Понеділок

Л.Келембет, О.Фляк

Педагогіка педагогічного партнерства

Вівторок

О.Барабаш

Музейна педагогіка

Вівторок

Я.Треф’як

Методика краєзнавчої роботи

Вівторок

Я.Треф’як

Методика «Форум-театр»

Вівторок

С.Бондаренко

Фасилітативна дискусія

Вівторок

О.Барабаш

“Оксфордські дебати” : метод неформальної європейської освіти

Вівторок

Н.Уманців

МЕТОДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЧИТЕЛЯ

Професійне портфоліо вчителя

Четвер

Л.Келембет

Проектні технології (методичні проекти)

Четвер

Л.Келембет

Технологія проектно-впроваджувальної діяльності вчителя (О.Мариновська)

Четвер

О.Мариновська, Л.Келембет

Методика побудови уроку (конструктор А. Гіна)

Четвер

Л.Голуб

Методика формувального оцінювання

Четвер

Г.Адамович

Тестові технології (А.Ляшенко та ін.)

Четвер

Л.Шелемей, Ю.Косенко

Технологія векторного аналізу (самоаналізу) уроку (О.Мариновська)

Четвер

О.Мариновська, С.Бондаренко

Технологія векторного аналізу (самоаналізу) виховного заходу (О.Мариновська)

Четвер

О.Мариновська, Л.Келембет

Технологія векторного аналізу (самоаналізу) готовності до інноваційної діяльності (О.Мариновська)

Четвер

О.Мариновська, Л.Келембет

 

 

 

Координатори:

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

О. Мариновська, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, доктор педагогічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Г. Адамович, ст. викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, тренер Нової української школи