На сайті:

На сайті 250 гостей та відсутні користувачі

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

 

Основна проблема кафедри : “Теорія і технологія навчання в системі освіти”.

Головна мета - забезпечення науково-методичного супроводу викладання навчальних дисциплін педагогами області у курсовий та міжкурсовий періоди післядипломної педагогічної освіти.

 

Напрями роботи кафедри:


навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;

  • формування готовності педагогічних працівників до впровадження інноваційних педагогічних технологій, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу;
  • вивчення передового педагогічного досвіду учителів області;
  • організація та проведення пошукових і прикладно-наукових досліджень з актуальних проблем методики викладання у школі, розробка експериментальних та апробаційних програм і методик, методичне забезпечення допрофільного та профільного навчання;
  • науково-методичний супровід організації методичної роботи шкільних, районних методичних об’єднань учителів області;
  • організація пошукової, науково-дослідницької та краєзнавчої роботи в навчальних закладах;
  • науково-методичне консультування педагогічних працівників області із актуальних проблем шкільної освіти;
  • експертна оцінка авторських програм, посібників, підручників з проблем викладання навчальних дисциплін;
  • керівництво діяльністю творчих груп учителів області, що працюють на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, впровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Стисла історична довідка


 Кафедра методики викладання навчальних предметів (завідувач Юрій Лабій) бере свій початок з 1 липня 1993 року. 16 лютого 2005 р. відбулась реструктуризація кафедри на основі якої відокремлені кафедра теорії та методики гуманітарної освіти (завідувач Ярослав Треф’як) і кафедра природничо-математичних дисциплін (завідувач Ірина Лучків). У зв’язку із зміною структури інституту післядипломної педагогічної освіти у 2009 р. проведено реорганізацію – кафедри об’єднані в єдину кафедру теорії та методики навчання (завідувач Ярослав Треф’як). Кафедра була створена з метою розвитку науково-педагогічного потенціалу інституту, удосконалення науково-методичного забезпечення курсової підготовки педагогів області, підвищення їх професійного рівня у міжкурсовий період, надання науково-методичної допомоги педагогам усіх фахів. Сьогодні налагоджуються тісні зв’язки з педагогічними колективами провідних вузів України та інших країн (Румунії, Польщі).

 

Наукова робота кафедри


 

Предметом наукових інтересів працівників кафедри виступають компетентнісний підхід до викладання навчальних предметів, теорія та історія літератури, науково-методичне забезпечення профільного навчання, розвиток критичного мислення учнів, патріотичне та екологічне виховання школярів, методика краєзнавчої роботи в школі, модульне навчання, застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі та ін.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:


 

kaf_Mtn

   

Кількість викладачів - 17: основні працівники - 12, професори - 2, доценти - 5, старші викладачі - 2, викладачі - 8.

Поіменно: Слоньовська О.В., Нагачевська З.І., Островська Г.О., Лучків І.М., Федунь М.Р., Толоконнікова Н.М., Дрогобицький І.І., Шумей В.М., Бабій Н.М., Гаврилюк І.Р., Шелемей Л.Я., Гафійчук Г.В., Сагайдак Г.В., Скоморовська Н.Б., Васильків О.Ю., Євчук О.М., Мердух І.І..Персонально:

   

Галина Олександрівна Островська – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, автор понад ста наукових праць з методики вивчення зарубіжної літератури (монографія, 4 методичних посібники (у співавторстві, один з них з грифом МОН), понад 90 статей у фахових зарубіжних та українських виданнях, наукових збірниках і матеріалах конференцій, колективних монографіях України, Угорщини, Словенії, Туреччини, Польщі, Росії).

 

   

Slonovska


Ольга Володимирівна Слоньовська - кандидат педагогічних наук, професор, літературознавець, автор 48 книг, серед яких монографії, посібники, підручники для 5-11 кл. «Українська література», збірки поезій «Гілочка глоду», «Ґердани», «Світ невловимого Протея», «В Афганістані, в “чорнім тюльпані”...», «Зимове яблуко», «Пектораль» та ін.). Нагороджена орденом княгині Ольги, медалями «За заслуги», «За заслуги перед Прикарпаттям». Сфера наукових інтересів: методика викладання історії української літератури в школі, література української діаспори.
Nagachevska

Зіновія Іванівна Нагачевська - доктор педагогічних наук, професор, автор близько 100 наукових праць, серед яких монографія («Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р. »), навчальні посібники, програми, методичні рекомендації, статті. Нагороджена медаллю С.А.Макаренка. Сфера наукових інтересів: історія становлення та розвитку суспільного дошкільного виховання в Галичині (XIX – перша третина XX ст.); творча спадщина і педагогічна діяльність Софії Русової; українська школа і педагогічна думка за межами України (кінець XIX–XX століття); педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України.


 

Drogobuckuj

 

Ігор Іванович Дрогобицький – кандидат історичних наук, доцент кафедри, автор 12 публікацій, серед яких статті про християнське чернецтво (III-V ст.), структуру та культурно-освітню діяльність чину св. Василя Великого. Сфера наукових інтересів: історія розвитку релігійних доктрин, молодіжного руху в Україні, краєзнавчий аспект національно-визвольного руху середини ХХ ст.

 

 

 

 

  Tolokonnikova

   

Наталія Миколаївна Толоконнікова – кандидат біологічних наук, доцент кафедри, автор 50 публікацій, серед яких «Теоретико-методичні аспекти здров’язберігаючих технологій у шкільному навчальному процесі», «Розробка тестових завдань для комп’ютерного контролю знань студентів на підсумкових заняттях по педагогічній та спеціальній гістології», «Реалізація системного підходу у вивченні шкільного курсу біології». Сфера наукових інтересів: проблема модульного навчання біології в профільній школі.


 

 

Гаврилюк Ірина Романівна – проректор з науково-методичної роботи, викладач кафедри теорії та методики навчання ОІППО.

До серпня 2012 р. працювала вчителем хімії та 16 років заступником директора з навчальної та методичної роботи в начальних закладах м. Івано-Франківська. Педагогічне звання «учитель-методист», нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Коло наукових інтересів: розвиток навиків розумових операцій учнів через хімічний експеримент та дидактичні прийоми навчання.

 

 Shelemey

Любов Ярославівна Шелемей – проректор з моніторингу якості освіти, викладач, магістр права. В лекційно-практичній діяльності займається впровадженням занять та спецкурсів з питань педагогічного оцінювання та розвитку системи моніторингу якості освіти. Сфера наукових інтересів: сучасні методи та технології педагогічного оцінювання, формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту шкільної освіти.

Shymey

   

Володимир Михайлович Шумей – старший викладач, автор 30 публікацій, серед яких 4 посібники (‹‹Як писати твір››, ‹‹Рідне слово в рідній школі››, ‹‹Літературне Прикарпаття››, ‹‹Передаймо нащадкам найдорожчий скарб – рідну мову››). Сфера наукових інтересів: літературне краєзнавство Прикарпаття.
Babiy_N
Наталія Михайлівна Бабій – старший викладач, автор 40 публікацій, серед яких 4 посібники з дошкільної освіти: “Готуємо дітей до школи”, методичний порадник “Хай співає дітвора”, збірник матеріалів з досвіду роботи музичних керівників дошкільних навчальних закладів: ‹‹Дитячий садок і родина на шляху до гармонізації взаємин››, ‹‹Готовність педагога до організації навчально-виховного процесу з дошкільниками за особистісно орієнтованою моделлю››. Сфера наукових інтересів: науково-методичний супровід інновацій у дошкільному закладі; проектування в системі науково-методичної роботи з педагогами дошкільного навчального закладу; розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, взаємодія ДНЗ із сім’єю.
Skomorovska N1


Наталія Богданівна Скоморовська – викладач кафедри, автор 19 публікацій, серед яких методичні посібники ‹‹Вивчення української літератури. Бінарні уроки 10-11 класи››, ‹‹Уроки літератури з використанням компаративного аналізу››. Сфера наукових інтересів: екологічне виховання учнів на уроках української літератури, розвиток критичного мислення та творчих здібностей школярів. Н.Скоморовська - перспективна письменниця, автор кількох збірок.
 

Gafijchyk

   

Галина Василівна Гафійчук – викладач кафедри, аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, автор 2 статей. Сфера наукових інтересів: мемуари, як джерело з історії ЗУНР.


 

 

 

  lykach Y

Лукач Уляна Романівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри, автор 26 публікацій, в яких аналізуються актуальні проблеми розбудови громадянського суспільства та регіональної диференціації в Україні, специфіка розвитку вітчизняного політичного процесу в контексті виборчих кампаній, перспективи євроінтеграційного поступу України, політологічні та соціологічні аспекти післядипломної освіти в рамках принципів Болонської декларації. Лауреат Міжнародної Академічної Премії імені Кумпана. Сфера наукових інтересів: ідейно-політична та культурно-освітня складові жіночого руху на західноукраїнських землях (кін.ХІХ – поч.ХХ ст.), суспільно-політична публіцистика і педагогічні ідеї Наталії Кобринської, соціологічні аспекти сучасного освітнього простору.

 

 Voitkiv G

Войтків Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання, автор понад 30 публікацій, в яких аналізуються актуальні проблеми шкільної фізико-математичної освіти. Є співавтором програми з фізики для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку).