На сайті:

На сайті один гість та відсутні користувачі


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 
Закони України

Закон України «Про освіту» (1991 р. із змінами 1992-2010 рр.) - чинний до прийняття нової редакції закону

Концепція «Нова українська школа»

Проект Закону України «Про освіту» № 3491-д від 04.04.2016

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про професійно-технічну освіту» (проект)

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про державні нагороди України»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про позашкільну освіту»


   
Концепції

Укази Президента України

Указ Президента України № 580 /2015 від 13.10. 2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

 


   
Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 р.)

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011 р.)

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами (Постанова Кабінету Міністрів України № 607 від 21.08.2013)

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (Постанова КМ №798 від27.08.2010 р.)

Положення про освітній округ (Постанова Кабінету Міністрів України № 777 від 27.08.2010 р. в редакції постанов КМУ від 20 01.2016 № 79 та від 31.082016 №574)


   

Накази Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований в Міністерсті юстиції України14 квітня 2016 р. за № 563/28693 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 826 від 14 липня 2016 року «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 05.08.2016 №948 "Про затвердження змін до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 889 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08 2016 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання , здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 №704 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1006 від 19 серпня 2016 року «Пpo проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році»

Наказ МОНУ №601 від 20.07 2004 р. «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОНУ №1423 від 14.12.2012р. «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо – математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН №128 від 20.02.2002 р. «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл –інтернатів) груп продовженого дня і виховних груп ЗНЗ усіх типів та порядку поділів класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказомМОНУ №930 від 06.10.2010 із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту №1473 від 20.12. 2011 та наказом МОН України від 08.08.2013 р.

Наказ МОНУ №648 від 27.05.2014 «Щодо призупинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

Наказ МОНУ №762 від 14.07.2015 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»

Наказ МОНУ №1547 від 30.12.2014р. «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Наказ МОН №306 від 17.03.2015 «Про затвердження Положення про золоту медаль” За високі досягнення у навчальні" та срібну медаль” За досягнення у навчанні

Наказ №115 від 07.02.2012 №115 «Про внесення змін до Положення про похвальний лист “ За високі досягнення у навчанні “ та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”»

Наказ МОН №1655 від 29.11.2013   «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки від 28 серпня 2013 року №1239» ( Наказ МОН №1239 від 28.08.2013 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм власності»)

Наказ МОН №240 від 23.06.2000 «Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»

Наказ МОН №496 від 03.06.2008 р «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН №1222 від 21.08.2013 р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки від 30.01.2015 № 67, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 30.07.2013 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України»

Про затвердження Положення про дистанційне навчання (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013 № 8 від 12 січня 2016 року)

Наказ Міністерства освіти і науки України № 761 від 14.07.2015, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОНУ від 14.06 2016 р. № 668 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»

Наказ МОНУ від 10.01 2017 р. № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

  • Листи Міністерства освіти і науки України

 

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-364 від 12 липня 2016 року «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-332 від 29 червня 2016 року «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році»

Лист Інституту модернізації змісту освіти № 2.1/10-1828 від 25.07.2016 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/ 2017 навчальному році»

Лист Інституту модернізації змісту освіти № 2.1/10-1855від 2907.2016 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 н. р.»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 16 червня 2016 року «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-437 від 17.08.2016 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів»

Лист МОНУ №1/9-675 від 25.09.12р. «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

Лист МОНУ №1/9-384 від 18.05.12 «Про організацію інклюзивного навчання»

Лист МОНУ №1/9-694 від 28.09.2012 р. «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

Лист МОНУ №1/9-683 від 29.09.2012р. «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»

Лист Міністерства від 11.11.2014 №1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи»

Лист Міністерства від 05.12.2014 №1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»

Лист МОНУ від 29.04.2015 №1/9-221 «Щодо надання роз’яснення»

Лист Міністерства №1/9-326 від 28.04.12р. «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту»

Лист МОН №1/9-209 від 22.04.15р. «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту»

Лист МОН від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОНУ № 1/9-154 від 28 березня 2016 року «Щодо надання роз’яснення»

Лист МОНУ № 1/9-296 від 09 червня 2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Рішення Колегії Міністерства №2/1-2 від 13.03.2017р. «Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»