На сайті:

На сайті 84 гостей та відсутні користувачі

Звітують директори експериментальних сільських шкіл

30.11.11

Нещодавно на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося засідання кафедри менеджменту та освітніх інновацій (завідувач О. Мариновська, доктор педагогічних наук, професор).

Слухалось питання «Про підсумки експериментальних досліджень із теми «Організаційно-педагогічні засади моделей розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів» (2009 – 2011 роки).

Durektoru_silsk_ghkНа засідання були запрошені завідувачі кафедр ОІППО, методисти лабораторії управління й організації освіти, директори шкіл Богородчанської, Городенківської, Долинської, Калуської, Коломийської, Косівської, Снятинської, Тлумацької районних рад, які долучені до експерименту.

Звіт представила Л. Келембет, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій ОІППО, керівник творчої групи директорів експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, координатор в Івано-Франківській області.

Відповідно до цілей та завдань програми експериментальних досліджень лабораторії сільської школи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України з теми «Організаційно-педагогічні засади моделей розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів» (науковий керівник – В. Мелешко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України) й заходів щодо її реалізації упродовж 2009 – 2011 років на кафедрі та у сільських школах області була розгорнута науково-дослідна й експериментальна робота.

За звітний період:

– на основі опрацювання психолого-педагогічної літератури здійснено теоретичний аналіз процесу розвитку ЗНЗ як відкритої педагогічної системи, основних її компонентів (управлінського, дидактичного, виховного, методичного);

– розроблено науково-методичний супровід упровадження моделей експериментальних ЗНЗ в системі проектно-впроваджувальної діяльності: регіональний науково-методичний проект «Сільська школа» (автор – Л. Келембет); регіональний науково-методичний проект «Моделі виховних систем ЗНЗ» (автор – Л. Келембет, О. Фляк);

– розроблено й апробовано моделі сільських ЗНЗ з урахуванням регіональних особливостей;

– організовано апробацію: структурної моделі річного плану роботи експериментальної школи (автори-розробники – О. Мариновська, Р. Зуб’як, Л. Келембет); програми реалізації моделі розвитку ЗНЗ на 2010 – 2015 роки (автор-розробник – В. Мелешко);

– проведено діагностування керівників шкіл, учнів, педагогів;

– розроблено науково-методичне забезпечення (статті, науково-методичні матеріали та ін.).

Аналіз звітів керівників загальноосвітніх шкіл, залучених до експериментальних досліджень свідчить про зміни, що відбулися в ході дослідно-експериментальної роботи.

 1. Апробація й упровадження моделей інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів сприяла чіткому визначенню структури й змісту основних компонентів з урахуванням регіональних особливостей, функціонуванню школи як цілісної педагогічної системи.
 2. Створено освітньо-виховне середовище, сприятливе для розвитку, саморозвитку й самореалізації особистості, набуття системи життєвих компетентностей, здатності до соціалізації в сучасному просторі.
 3. Сформувалася готовність керівників та педагогів ЗНЗ до розроблення та впровадження авторських моделей розвитку сільських шкіл.
 4. Напрацьовано механізм ефективного упровадження моделі розвитку ЗНЗ, зокрема розроблено комплексні програми, плани, проекти, науково-методичний супровід, моніторинг тощо.
 5. Упровадження моделей розвитку ЗНЗ та комплексних програм сприяло підвищенню ефективності управління навчально-виховним процесом, якості навчання й виховання, науково-методичної роботи, упровадженню в практичній діяльності досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій, виробленню моделей компетентного випускника.
 6. Простежується тенденція підвищення інтересу керівників та педагогів шкіл до науково-дослідницької та експериментальної діяльності, що позитивно впливає на формування іміджу закладу.

В обговоренні питання взяли участь і виступили:

 • Ольга Барабаш, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи ОІППО;
 • Оксана Мариновська, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій ОІППО;
 • Алла Попадюк, директор Раківчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної ради;
 • Світлана Кавчук, директор Тишківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городенківської районної ради;
 • Ганна Білецька, директор Черенелицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городенківської районної ради;
 • Василь Озарук, директор Підвербцівського НВК Тлумацької районної ради;
 • Віталій Олійник, директор Лолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Долинської районної ради.

У виступах директори шкіл висловили вдячність лабораторії сільської школи ІП АПН України (В. Мелешко), обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (ректор – Р. Зуб’як, кандидат педагогічних наук, доцент), кафедрі менеджменту та освітніх інновацій ОІППО (О. Мариновська) за надану можливість долучитися до експериментальних досліджень, поділилися досвідом роботи, виявили бажання подальшої співпраці щодо розбудови сільської школи майбутнього.

Додати коментар

Захисний код
Оновити