На сайті:

На сайті 238 гостей та відсутні користувачі

Інформація про роботу предметно-циклової секції працівників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), методичних кабінетів (ІМЦ), відповідальних за стан викладання предмета “Фізична культура”

27.08.2012

Збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління є одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. Одним з провідних шкільних предметів на який покладаються дані завдання є фізична культура, метою якого є формування в учнів стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

В зв’язку з тенденцією до зниження рухової активності школярів різних вікових груп, що спостерігається у  загальноосвітніх навчальних закладах, протягом останніх років проходить переосмислення основних концептуальних положень нормативно-директивних документів освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”.

Серед важливих завдань реформування освіти особливо актуальною є проблема забезпечення в школах таких умов, які сприяли б реалізації її оздоровчої функції. На сьогоднішній день від школи вимагаються  нові  підходи до викладання предмета та нових шляхів якісного вдосконалення  системи  фізичного виховання школярів відповідно до нових діючих навчальних програм шкільного предмета «Фізична культура».

Виходячи з вищеописаного виникає актуальність проблеми «Особливості викладання фізичної культури у 2012/13 н.р.», яка піднята 21 серпня 2012 року на засіданні предметно-циклової секції працівників відділів  (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), методичних кабінетів (ІМЦ), відповідальних за стан викладання предмета “Фізична культура” яке проходило на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Мета: Підвищення якості викладання фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання:

- ознайомитись з науково-методичним забезпеченням  та особливостями викладання фізичної культури  у 2012/2013 н.р.  навчальному році;

- опрацювати основні нормативно-правові документи з фізичної культури;

- розглянути та проаналізувати створені умови щодо оздоровчої спрямованості  уроку фізичної культури, позакласної та позашкільної роботи;

- розкрити зміст і форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з урахуванням  стану фізичного здоров’я школярів.

В роботі секції взяли участь 23 працівники відділів  (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), методичних кабінетів (ІМЦ), відповідальних за стан викладання шкільного предмета “Фізична культура”.

Важливе місце в системі фізичного виховання школярів займає спортивно-масова робота, оскільки організація та проведення гурткової та секційної роботи з фізичної культури, спортивних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах, є тим фактором, який суттєво впливає на виховання в учнів традицій здорового способу життя, взаємоповаги та взаємопідтримки, високих моральних цінностей. Основні завдання цієї роботи на 2012/13 навчальний рік та підсумок за минулий рік у своїй доповіді розкрив завідувач відділу обласного управління фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Продан Іван Іванович.

Одним із вагомих чинників виховання школярів є військово-патріотичне виховання, яке спрямоване на створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь та навичок, високої патріотичної свідомості, необхідної теоретичної, практичної, фізичної та психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України. Ці завдання вирішуються через шкільний предмет «Захист Вітчизни». Про особливості організації даної роботи на 2012/13 навчальний рік доповів Лазор Іван Максимович, методист лабораторії дисциплін естетичного циклу та фізичного виховання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Войчишин Лілія Ігорівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника розкрила питання щодо  використання елементів фізичної реабілітації у процесі фізичного виховання з дітьми, які мають відхилення у стані здоров’я. Важливим показником роботи учителя фізичної культури, котрий працює з учнями із ослабленим станом здоров’я є знання анатомо-фізіологічної характеристики основних видів захворюваності школярів. Ці питання обумовлюють особливості підходу до визначення дозування навантажень під час уроків фізичної культури з метою профілактики, запобігання захворювань та відновлення втрачених функцій організму дитини. Слухачі були ознайомлені з організацією та методикою проведення занять фізичною культурою з дітьми з ослабленим станом здоров’я. Висвітлились питання контролю за станом здоров’я дітей та формування медичних груп, зокрема формування підготовчої та спеціальної медичних груп, організації в них занять фізичною культурою. Також було обговорено терміни тимчасового звільнення від фізичного навантаження  осіб, які займаються спортом та фізичною культурою при окремих захворюваннях та травмах.  

Основні напрями та підходи до фізичного виховання школярів у 2012/13 н.р. науково-методичне та програмове забезпечення шкільного предмета “Фізична культура” розкрив методист лабораторії дисциплін естетичного циклу та фізичного виховання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Шпільчак Андрій Ярославович. Зокрема було розглянуто та проаналізовано нову навчальну програму з фізичної культури для учнів 1 класів. Доведено до відома слухачів основні нормативні документи освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура». Розглянуто проблемні питання, які регламентують проведення обов’язкових медичних оглядів учнів, системи організації фізкультурно-оздоровчої роботи, основних руханкових заходів режиму дня учнів. Акцентувалась увага на якості проведення уроків фізичної культури на основах індивідуального підходу та диференціації фізичних навантажень. Також розглянуто можливість використання мультимедійних засобів навчання  та інноваційних форм проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області. Обговорено питання щодо проведення учнівської олімпіади з фізичної культури, тощо.

Актуальними питаннями сьогодення є формування фізичного здоров’я учнів, співпраця школи та сім’ї що зумовлюється вагомим вкладом у зміцнення здоров’я підростаючого покоління та правильний фізичний розвиток, збільшення тривалості життя, формування в молоді найважливіших морально-вольових якостей, прищеплення відповідних санітарно-гігієнічних навичок, здійснення підготовки до участі в продуктивній праці. Це та інші питання розкрив у своїй доповіді Гуменюк Михайло Миколайович, старший викладач кафедри менеджменту освіти Івано-Франківського ОІППО.

Особливості організації та проведення обласного етапу  Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва "Олімпійське лелеченя" метою якого є пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей та юнацтва до занять спортом, організація змістовного дозвілля, розкрив Ігор Дмитрович Шкоропаняк, директор обласного відділення Національного Олімпійського Комітету України.

Про співпрацю обласної федерації  футболу з навчальними закладами області та про організацію й проведення змагань з шкільного футболу у 2012/13 н.р з учасниками секції поспілкувався Луцький Василь Андрійович, заступник голови Івано-Франківської обласної федерації футболу

У загальному семінар пройшов конструктивно та в активній робочій атмосфері.

Лекторським складом у доступній формі було розкрито багато проблемних питань та способів виходу з них, слухачі отримали актуальну інформацію щодо фізичного виховання в школах області, де акцентувалась увага перш за все на оздоровчу спрямованість даної роботи, було обговорено та прийнято пропозиції щодо покращення системи організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах області.

Додати коментар

Захисний код
Оновити