На сайті:

На сайті 128 гостей та відсутні користувачі

Шановні читачі!

24.09.21

Вийшов черговий номер науково-педагогічного вісника “Джерела”, який став своєрідним підсумком Першої учнівської наукової конференції з етнопедагогіки в Івано-Франківській області “Українська етнопедагогіка та народознавство на теренах Прикарпаття: науково-освітній та соціокультурний виміри”.

Уміщенні статті розкривають широкий аспект питань етнопедагогіки та народознавства на теренах Прикарпаття, науково-освітнього та соціокультурного вимірів етнопедагогічних і народознавчих знань. Автори порушують науковий дискурс щодо ціннісних засобів народознавства, українознавства та етнопедагогіки: рідної мови, історії, міфології, фольклору, народного мистецтва, ремесел і промислів, способу життя родини, праці, поселення та житла, забав та іграшок, дитячого гурту, національних традицій, звичаїв, обрядів, символів як основи національного виховання та маркерів національної ідентичності українського народу; етнічних особливостей побуту та культури етнографічних субетносів Прикарпаття: бойків, гуцулів, лемків, ополян, покутян.

У збірнику репрезентовано діяльність етномузеїв, етнопарків, скансенів як найбільш ефективної форми збереження та популяризації етнокультурної спадщини.

Частина публікацій присвячена вивченню місця та ролі релігії, церкви у вихованні дітей і молоді.

Окремої уваги заслуговують дослідження визначних постатей української етнопедагогіки, народної педагогіки, українознавства, гуцульщинознавства, їх внеску в розвиток освіти, науки та культури на теренах Прикарпаття.

Непересічно репрезентовані авторами також і такі окремі аспекти: самоідентифікація, національна ідентичність, культурне розмаїття, народні ремесла та промисли як частина нематеріальної культурної спадщини Прикарпаття. Зокрема, юні науковці обирають предметом досліджень культурну спадщину, дерев’яну сакральну архітектуру на етнічних українських землях; розкривають роль музеїв і музейних освітніх програм у збереженні та реконструкції нематеріальної культурної спадщини.

Сподіваємося, цей випуск науково-педагогічного вісника розширить коло зацікавлених українською культурою, національною ідентичністю, традиційною самобутністю, що стають своєрідними сучасними маркерами етнічної належності українців.

З матеріалами Першої учнівської наукової конференції з етнопедагогіки в Івано-Франківській області “Українська етнопедагогіка та народознавство на теренах Прикарпаття: науково-освітній та соціокультурний виміри” можна ознайомитися тут.

Додати коментар

Захисний код
Оновити